W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbywa się w środę konferencja "Uwarunkowania dzietności", realizowana w ramach III Kongresu Demograficznego 2021-2022 Polska XXI w.wyzwania demograficzne. W konferencji wezmą udział polscy i zagraniczni eksperci w zakresie demografii.

Reklama

List do uczestników wydarzenia skierował premier Mateusz Morawiecki, a odczytała go szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Prognozy dotyczące dzietności w Polsce "nie są optymistyczne"

Premier zwrócił w liście uwagę, że prognozy dotyczące przyszłości, dzietności w Polsce "nie są optymistyczne". Państwa obecnych tutaj na sali nie muszę przekonywać, jak dalekosiężne skutki ma ta sytuacja. Gospodarczo, społecznie, budżetowo, dotyczy samorządów, rynku pracy, usług publicznych – zauważył szef rządu.

Jego zdaniem rząd zrobił już wiele, ale "potrzebna jest solidna współpraca wszystkich pokoleń i specjalistów różnych dziedzin, aby zaprojektować długofalowy skuteczny program zwiększania dzietności Polaków, program, któremu zaufają przyszli rodzice".

Strategia Demograficzna 2040

Strategia Demograficzna 2040 to propozycja, jej głównym celem jest wyjście z pułapki niskiej dzietności i zbliżenie do poziomu, który będzie gwarantował zastępowalność pokoleń poprzez realizację trzech głównych celów. Uważamy, że wzmocnienie rodziny, która jest miejscem przychodzenia dzieci na świat, znoszenie barier dla potencjalnych rodziców i podniesienia jakości zarządzania i wdrażania polityk na szczeblu samorządowym i centralnym, to te czynniki, które należy rozwijać – napisał premier.

Reklama

Podkreślił, że w ramach tych celów określono "12 bardziej szczegółowych działań, które będą tworzyły warunki do podejmowania decyzji o powiększaniu rodzin".

Autorzy: Agata Zbieg, Szymon Zdziebłowski