Czym jest 14. emerytura?

14. emerytura jest dodatkowym rocznym świadczeniem pieniężnym. Jest ono wypłacane osobom mającym prawo do jednego z wymienionych w ustawie świadczeń długoterminowych. Do tych świadczeń zalicza się między innymi emerytury, świadczenia przedemerytalne, a także renty oraz renty socjalne.

Komu przysługuje 14. emerytura?

Reklama

14. emerytura przysługuje wszystkim osobom, które mają prawo do jednego z wyżej wymienionych świadczeń długoterminowych. Dotyczy ona wyłącznie sytuacji, w której prawo do tych świadczeń nie jest zawieszone.

14 emerytura: Czy trzeba złożyć wniosek?

Wiele osób zastanawia się, czy aby dostać 14. emeryturę trzeba złożyć jakikolwiek wniosek. Otóż 14. emerytura ("czternastka") jest świadczeniem, które jest wypłacane z urzędu. Oznacza to, że zostanie ono wypłacone każdemu, komu ono przysługuje, bez konieczności składania jakichkolwiek dokumentów w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy wypłaty 14. emerytury i ile wpłynie na konto?

W 2023 roku 14. emerytura ma zostać wypłacona w miesiącach: sierpniu oraz wrześniu.

Wysokość 14. emerytury jest różna. Jej wielkość zależy od kwoty brutto emerytury obywatela. "Czternastki" nie dostaną seniorzy z emeryturą powyżej 4438,44 zł brutto. Pełną kwotę otrzymają wyłącznie seniorzy, których wynagrodzenie brutto nie przekracza 2900 zł. Emeryci ze świadczeniem zasadniczym powyżej tej kwoty otrzymają 14.emeryturę, jednak jej kwota będzie pomniejszona zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę.

Wysokość 14. emerytury w 2023 roku może wynieść maksymalnie 1588,44 zł brutto, czyli 1445,48 zł netto. Ta maksymalna wysokość świadczenia równa się najniższej emeryturze, która obowiązuje w 2023 roku.