Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaprezentowało projekt rozporządzenia dotyczącego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Na rok 2024 przewidziano dwie podwyżki minimalnej pensji. Rozpoczynając od 1 stycznia, wynagrodzenie zostanie zwiększone o 642 złotych, a następnie od 1 lipca wzrośnie o kolejne 58 złotych. Oznacza to, że będzie można zyskać nawet 700 zł.

Reklama

Minimalne wynagrodzenie w 2024 roku

Projekt związany z rozporządzeniem przewiduje następujące kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę: od 1 stycznia 2024 roku wynosić będzie 4242 złote, a od 1 lipca 2024 roku wzrośnie do 4300 złotych. Minimalne stawki godzinowe w 2024 roku, obliczone według ustalonych zasad ustawowych, wyniosą odpowiednio od stycznia 27,70 złotych i od lipca 28,10 złotych. Zgodnie z proponowanymi kwotami, średnia wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2024 przewidywana jest na poziomie 4271 złotych. Ten wzrost stanowi o 20,48% więcej niż przeciętne minimalne wynagrodzenie za rok 2023.

Reklama

Płaca minimalna netto, czyli na rękę. Ile wyniesie?

W 2024 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie dwukrotnie. Począwszy od 1 stycznia 2024 roku, kwota wynagrodzenia wyniesie 4 242 złote brutto, czyli około 3 221,98 złotych netto, a od 1 lipca 2024 roku zostanie podniesiona do poziomu 4 300 złotych, czyli około 3 261,53 złote netto. W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę od stycznia wynosiło 3 490 złotych brutto, czyli 2 709,49 złotych netto, a od lipca 3 600 złotych brutto, czyli 2 783,86 złotych netto.

W roku 2024 minimalna stawka godzinowa brutto od 1 stycznia wyniesie 27,70 złotych, czyli około 25 złotych netto, a od 1 lipca 28,10 złotych brutto, czyli około 26 złotych netto. W 2023 roku minimalna stawka godzinowa brutto od 1 stycznia była równa 22,80 złotych brutto, czyli około 20 złotych netto, a od 1 lipca 23,50 złotych brutto, czyli około 21 złotych netto.

od 1 stycznia 2024 roku minimalne wynagrodzenie będzie wynosić 4242 złote, a od 1 lipca 2024 roku wzrośnie do 4300 złotych / shutterstock
Reklama

Zasady ustalania płacy minimalnej

Stawki płacy minimalnej są ustalane zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z artykułem 3 tej ustawy, w przypadku gdy przewidywany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem na następny rok, przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej, wynosi co najmniej 105 proc., ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca.

Płaca minimalna na następny rok jest ustalane w ramach tzw. Komisji Trójstronnej do 15 lipca każdego roku. Prezes Rady Ministrów ogłasza tę kwotę do 15 września w Monitorze Polskim. To pozwala zapoznać się z przewidywaną wysokością wynagrodzenia przed wprowadzeniem ewentualnych zmian. Na skutek zmian wprowadzonych poprzez nowelizację z 1 lipca 2005 roku, jeśli w roku, w którym toczą się negocjacje w ramach Komisji Trójstronnej, kwota minimalnego wynagrodzenia okaże się niższa niż połowa średniego wynagrodzenia, to stopień podwyżki wynagrodzenia minimalnego zwiększa się dodatkowo o 2/3 wartości prognozowanego realnego wzrostu PKB.