22 sierpnia na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia została udostępniona zmieniona wersja zarządzenia dotyczącego warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie usług opieki zdrowotnej w kategorii leczenia szpitalnego, dotycząca działalności w oddziale ratunkowym szpitala oraz świadczeń udzielanych w izbie przyjęć.

Reklama

Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie wartości stawek ryczałtów dobowych określonych dla SOR i IP i są realizacją zobowiązania nałożonego przez Ministra Zdrowia na Prezesa NFZ - poinformował NFZ w uzasadnieniu.

Zmiany na SOR-ach i izbach przyjęć. Od kiedy obowiązują nowe przepisy?

Nowe stawki mają obowiązywać od 1 sierpnia 2023 roku. Według informacji udostępnionych przez NFZ decyzja ta opiera się na analizie przeprowadzonej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Analiza ta dotyczyła obecnego sposobu i poziomu finansowania usług świadczonych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym oraz Izbie Przyjęć w kontekście zapewnienia ich odpowiedniego funkcjonowania.

Reklama

Celem realizacji powyższego, zmianie uległy wartości wag punktowych poszczególnych kategorii stanu zdrowia pacjenta w SOR i IP. Ponadto zgodnie z ww. opracowaniem AOTMiT, zmianie ulega również stawka bazowa określona dla SOR oraz minimalna stawka bazowa wskazana dla IP – dodał NFZ.

Ile wynosi nowa stawka dla SOR i izb przyjęć?

Zgodnie z najnowszym zarządzeniem, wartość stawki bazowej wynosi teraz 10 652 złote. Została ustalona na podstawie minimalnych wymogów dotyczących wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów kadrowych, które zostały określone w rozporządzeniu ministra zdrowia na mocy ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że wprowadzone modyfikacje mają na celu podniesienie wartości ryczałtowych stawek dobowych, które obowiązują w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych oraz Izbach Przyjęć.

Nowe stawki ryczałtów dobowych SOR-ów i izb przyjęć mają obowiązywać od 1 sierpnia 2023 roku / ShutterStock

Jak będą naliczane stawki?

Stawki będą naliczane zgodnie z kategorią stanu zdrowia pacjenta.Kategorii jest sześć, a każda z nich ma przypisaną wartość punktową. Najniższe punktacje (222) są przypisane: ocenie stanu pacjenta (triage), podstawowej diagnostyce (w tym podstawowym badaniom laboratoryjnym, EKG), konsultacji lekarskiej, opiece pielęgniarskiej oraz farmakoterapii. Nieco wyższe punkty (412) są przyznawane za bardziej zaawansowaną diagnostykę (taką jak rozszerzone badania laboratoryjne, przeglądowe RTG, USG), konsultacje oraz mniejsze zabiegi medyczne. Kategoria III obejmuje rozszerzoną diagnostykę obrazową, monitorowanie podstawowych funkcji życiowych, leczenie farmakologiczne (w tym dożylnie i doszpikowo), niewielkie operacje ambulatoryjne, procedury inwazyjne (jak nakłucia lędźwiowe czy nakłucia jam ciała) oraz dodatkowe badania (716).

Większa liczba punktów (1304) jest przyznawana za czynności związane z podtrzymywaniem funkcji życiowych, bardziej zaawansowaną diagnostykę, prowadzeniem dożylnych infuzji, endoskopię oraz resuscytację (zaawansowane wsparcie życiowe z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych). Najwyższą liczbę punktów otrzymuje jednodniowa hospitalizacja pacjenta - 1747 punktów w przypadku Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych (SOR) oraz 3526 punktów w Izbach Przyjęć (IP).