Przepis wprowadzający dodatkowe świadczenie, czyli 14. emeryturę, wszedł w życie 8 sierpnia tego roku. Pierwsze przelewy z tego tytułu zostaną zrealizowane już 1 września. Nie będzie to jednak jedyny termin, w którym emeryci i renciści mogą otrzymać przelew z ZUS.

Reklama

Czym jest 14. emerytura?

14. emerytura stanowi kolejne, dodatkowe świadczenie finansowe przysługujące emerytom i rencistom. Po raz pierwszy została wprowadzona w 2021 roku. Procedura wypłaty tego świadczenia była podobna do mechanizmu stosowanego przy 13. emeryturze, lecz z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi liczby uprawnionych beneficjentów.

Kto otrzyma 14. emeryturę?

Warto przypomnieć, że aby otrzymać 14. emeryturę, nie trzeba składać wniosku.ZUS wypłaca pieniądze z urzędu. Świadczenie przysługuje osobom, które na ostatni dzień sierpnia pobierają emerytury, renty lub inne długoterminowe świadczenia z ZUS. Każda osoba ma prawo do tylko jednej 14. emerytury, z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczy to renty rodzinnej - wtedy kwota zostanie równo podzielona między uprawnionych beneficjentów.

Należy zaznaczyć, że osoby, których świadczenia zostały zawieszone na dzień ustalania prawa do 14. emerytury (np. z powodu przekroczenia limitów dochodów), nie będą uprawnione do otrzymania tego dodatkowego świadczenia.

Reklama

14. emeryturę otrzymują więc osoby uprawnione do różnych typów świadczeń, w tym:

  • emerytury (pomostowej, okresowej kapitałowej i częściowej),
  • emerytury w wysokości niższej niż najniższa emerytura tzw. emerytura groszowa,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym dla inwalidów wojennych i wojskowych, wypadkowej, renty szkoleniowej),
  • renty socjalnej i renty socjalnej w zmniejszonej wysokości, renty rodzinnej,
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. Emerytury MAMA 4+) także w wysokości niższej niż najniższa emerytura,
  • świadczenia dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Czternastą emeryturę otrzymują także emeryci i renciści służb mundurowych.

ZUS podał terminy wypłat 14. emerytury

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska powiedziała: - Czternastki zostaną wypłacone w terminach wypłat emerytury lub renty. Oznacza to, że jeśli ktoś otrzymuje to świadczenie 10 czy 20 września, to również w tym terminie ZUS przeleje czternastkę.

Wszystko wskazuje więc na to, że świadczeniobiorcy mogą spodziewać się przelewu 14. emerytury na konto w tym samym czasie, w którym wpływają do nich środki z podstawowego świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swoim koncie na Twitterze przypomniał, że pierwsze wypłaty 14. emerytury nastąpią już 1 września. Kolejne terminy wypłat to: 5 września, 6 września, 10 września, 20 września i 25 września. Oznacza to, że wszyscy emeryci i renciści powinni otrzymać swoje 14. emerytury najpóźniej do końca września.