Według nowej ustawy, osoby z niepełnosprawnością - w zależności od liczby punktów oceny poziomu potrzeby wsparcia - otrzymają prawo do świadczenia wspierającego. Od 2024 roku świadczenie dostaną w pierwszej kolejności osoby niepełnosprawne, które otrzymają najwięcej punktów.

Reklama

Ile będzie wynosić świadczenie wspierające?

W zależności od tego, jakiego poziomu wsparcia będą potrzebowały osoby niepełnosprawne, świadczenie wspierające będzie wynosiło od 40 do 220 proc. wysokości renty socjalnej.

Według poziomów potrzeb wsparcia zostały określone kwoty, które otrzymają osoby z niepełnosprawnością. Prezentują się one następująco:

Reklama
  • 3 484, 57 zł, czyli 220% renty socjalnej otrzymają osoby, u których według decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia jest na poziomie od 95 do 100 punktów
  • 2859,18 zł, czyli 180% renty socjalnej otrzymają osoby, u których poziom potrzeby wsparcia jest na poziomie od 90 do 95 punktów
  • 1906,13 zł, czyli 120% renty socjalnej otrzymają osoby, u których poziom potrzeby wsparcia jest na poziomie od 85 do 89 punktów
  • 1270,74 zł, czyli 80% renty socjalnej otrzymają osoby, u których poziom potrzeby wsparcia jest na poziomie od 80 do 85 punktów
  • 953,06 zł, czyli 60% renty socjalnej otrzymają osoby, u których poziom potrzeby wsparcia jest na poziomie od 75 do 79 punktów
  • 653,38 zł, czyli 40% renty socjalnej otrzymają osoby, u których poziom potrzeby wsparcia jest na poziomie od 70 do 74 punktów.

Wysokość świadczenia wspierającego obliczana jest na podstawie wysokości renty socjalnej, która aktualnie wynosi 1588,44 zł. Świadczenie będzie rosło wraz z coroczną waloryzacją renty.

Kto może otrzymać świadczenie wspierające?

Uprawnione do otrzymywania świadczenia wspierającego są osoby z niepełnosprawnością, które ukończyły 18 lat i legitymują się decyzją, która ustala odpowiedni poziom potrzeby wsparcia. Świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodów i momentu, w którym powstała niepełnosprawność.

Istotne jest, że prawo do złożenia wniosku o przyznanie świadczenia wspierającego mają osoby, które nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu.

Jak będzie wyglądało ustalenie poziomu potrzeby wsparcia?

Oceny poziomu potrzeby wsparcia dokonają specjalne zespoły składające się ze specjalistów. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany za pomocą kwestionariusza opartego na standardowym narzędziu, uwzględniającym kryteria stosowane w Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia wydane przez Światowa Organizację Zdrowia. Ocena będzie obejmowała każdy aspekt funkcjonowania osoby niepełnosprawnej i uwzględni potrzeby wynikające z niepełnosprawności fizycznej, sensorycznej, mentalnej i poznawczej.