Rentę rodzinną mogą pobierać uczniowie szkół ponadpodstawowych po śmierci swojego rodzica. Mogą ją dostać dzieci do 16. roku życia. Jeśli będą kontynuować naukę, to świadczenie przysługuje im do 25 lat. W przypadku osób niezdolnych do pracy wymóg dalszej nauki nie jest brany pod uwagę. Jakie zasady obowiązują np. licealistów, a jakie tegorocznych maturzystów, którzy od października staną się już studentami? Wyjaśniamy!

Reklama

Renta dla uczniów szkoły ponadpodstawowej. Wniosek do 30 września

Jeżeli jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej, po śmierci rodzica przysługuje ci świadczenie w postaci tzw. renty rodzinnej. Aby dostać pieniądze, należy do 30 września złożyć wniosek, który potwierdzi, że nadal się uczysz. Nie możesz zrobić tego z opóźnieniem (np. w październiku), bo stracisz prawo do renty za wrzesień.

Reklama

Renta dla tegorocznych maturzystów

W przypadku osób, które w maju zdawały maturę i zostały przyjęte na studia, czas na złożenie wniosku o rentę wydłuża się do października. W takim przypadku trzeba złożyć do ZUS-u dokument o kontynuację wypłaty renty. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie z dziekanatu uczelni, które potwierdza przyjęcie na uniwersytet. W tym przypadku nie można zapomnieć o dopełnieniu jeszcze jednej formalności. Mowa bowiem o zaświadczeniu z uczelni o rozpoczęciu studiów. Trzeba je dołączyć do końca października.

W przypadku studentów, którzy kontynuują naukę w kolejnych semestrach, czas na przedłużenie wniosku rentowego mija ostatniego października. Warto jednak sprawdzić, czy zaświadczenie składane np. rok temu jest jeszcze ważne. Często uczelnie wystawiają je od razu na cały okres nauki. Jeśli rozpoczęcie nauki nastąpiło w innym miesiącu niż wrzesień lub październik, dokumenty trzeba donieść do końca danego miesiąca.

Renta rodzinna – co warto wiedzieć?

W przypadku pobierania renty rodzinnej ważne jest to, aby uczeń lub student powiadomił ZUS w przypadku zawieszenia nauki. Jeśli się tego nie zrobi, grozi zwrot świadczenia wraz z odsetkami za miesiące, w które dana osoba pobierała świadczenie bezpodstawnie.

Należy również pamiętać, że są pewne limity dla studentów, którzy pobierają rentę po zmarłym rodzicu i dodatkowo pracują. ZUS zawiesza bowiem wypłaty renty rodzinnej, gdy zarobki są wyższe niż 113 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W przypadku osiągnięcia przychodu na poziomie 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie wyższego niż 130 proc. – renta będzie zmniejszona. Student musi powiadomić w takim przypadku ZUS o swoich rocznych dochodach do końca lutego następnego roku. Należy także informować o zmianie miejsca zamieszkania, numeru bankowego albo o pobieraniu innego świadczenia (np. renty socjalnej).

Renta rodzinna – ile wynosi i kiedy jest waloryzowana?

Minimalna renta rodzinna po zmarłym rodzicu wynosi aktualnie 1588,44 zł. Oczywiście świadczenie może być wyższe albo stanowić odsetek emerytury lub renty zmarłego z tytułu niezdolności do pracy. Co roku renta rodzinna jest waloryzowana wraz z nadejściem marca.