Zasady zbierania grzybów

Jak podają Lasy Państwowe, w Polsce występuje około 3300 gatunków grzybów wielkoowocnikowych. Z tego 1300 stanowią gatunki jadalne, zaś około 200 jest gatunkami trującymi. Jeśli wybieramy się na grzyby, to wcześniej warto poznać te, które możemy zbierać bez obaw.

Jeżeli idziemy na grzyby, musimy przestrzegać kilku podstawowych zasad. Zbierajmy tylko zdrowe grzyby, a te, które są nadgryzione, nadpleśniałe lub w inny sposób uszkodzone, po prostu zostawmy. Grzyby, których nie chcemy zbierać, pozostawiamy nienaruszone. Bowiem fakt, że są one nieprzydatne dla nas nie oznacza, że są one w lesie niepotrzebne. Wręcz przeciwnie - grzyby są pożywieniem dla wielu zwierząt. Warto również uważać na grzybnię, by podczas zbierania jej nie uszkodzić. Strzępki grzybni zostawione w runie leśnym pozwolą w przyszłości na wyrośnięcie kolejnego grzyba.

Reklama

Warto też wiedzieć, że grzybobranie jest obwarowane kilkoma zasadami prawa. Jak zatem zbierać grzyby, by uniknąć mandatu?

Reklama

Kiedy można dostać mandat za zbieranie grzybów?

Za niewłaściwe według ustawodawcy zbieranie grzybów można otrzymać kary w wysokości od 20 do nawet 5000 zł. Mogą być one wymierzone w oparciu o akty prawne takie jak:

  • Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów
  • Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Mandat w wysokości od 20 do 500 zł można dostać za np.: zbieranie grzybów na terenie, na którym obwiązuje zakaz wstępu. Warto pamiętać o tym, że Skarb Państwa lub właściciel prywatny, do którego należy las, może okresowo lub na stałe zakazać wstępu, umieszczając tabliczkę z odpowiednim napisem.

Mandat można otrzymać również za rozgarnianie ściółki i niszczenie grzybów lub grzybni - dotyczy to również grzybów trujących. / shutterstock

Jak podają Lasy Państwowe, trwałym zakazem zbierania grzybów objęte są:

  • obszary chronione takie jak parki narodowe i rezerwaty przyrody
  • uprawy leśne mające do 4 m wysokości
  • drzewostany nasienne i powierzchnie doświadczalne
  • ostoje zwierząt
  • tereny wojskowe.

Za co grozi mandat 5000 zł?

Mandat można otrzymać również za rozgarnianie ściółki i niszczenie grzybów lub grzybni - dotyczy to również grzybów trujących. Zakazane jest również niszczenie lęgowisk zwierząt lub gniazd ptasich, mrowisk czy nor.

Najwyższa kara w wysokości 5000 zł może zostać nałożona za zbieranie grzybów objętych ochroną. Pełna lista grzybów objętych ochroną ścisłą oraz częściową znajduje się w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie ochrony gatunkowej grzybów z dnia 9 października 2014. Ochroną ścisłą objęte są 232 gatunki zaś ochroną częściową objętych jest 90 gatunków grzybów. Za złamanie przepisów dotyczących zbierania grzybów można otrzymać mandat do 500 zł lub też karę do 5000 zł, przy czym ta druga jest wymierzana wyłącznie przez sąd.