"Uwaga! W nocy i jutro (4/5.11) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr. Silny wiatr 💨w górskich powiatach woj.: śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Obowiązują tam ostrzeżenia IMGW 2. stopnia. Uważajcie" - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na platformie X.

Reklama

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) jest państwową jednostką budżetową podległą Prezesowi Rady Ministrów. Centrum zapewnia obsługę Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (RZZK) i ministra właściwego do spraw wewnętrznych w sprawach zarządzania kryzysowym oraz pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego.

RCB wpisuje się również w system realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania, zapobiegania i likwidacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym. W zakresie tym współdziała z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

Do podstawowych zadań RCB, przy zastrzeżeniu właściwości Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CAT ABW), należy dokonywanie analizy zagrożeń, w oparciu o dane uzyskiwane ze wszystkich możliwych „ośrodków kryzysowych" funkcjonujących w ramach administracji publicznej oraz w oparciu o dane od partnerów międzynarodowych.