Powołania do wojska 2024

Liczba osób, które mogą odbyć ćwiczenia wojskowe co roku jest określana Rozporządzeniem Rady Ministrów. W przyszłym roku ponownie ma to być do 200 tys. osób. Nie oznacza to jednak, że tak duża grupa zostanie faktycznie powołana. W ostatnich latach liczba wezwań była niższa od wyznaczonego limitu.

Jak powiedziała w rozmowie z dziennik.pl ppłk Justyna Balik, rzeczniczka prasowa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, powołania na ćwiczenia rezerwy będą rozsyłane zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez dowódców jednostek wojskowych.

Reklama

"Na ćwiczenia rezerwy powoływane są osoby z rezerwy pasywnej. Pasywną rezerwę tworzą osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej, nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej oraz nie ukończyły 60. roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski 63. roku życia” - poinformowała ppłk Justyna Balik. Przeważnie wzywane są osoby od 30 do 50 lat. Za udział w ćwiczeniach przysługuje świadczenie rekompensacyjne.

Reklama

Kto może dostać wezwanie na ćwiczenia wojskowe?

Powołanie można otrzymać na jeden dzień, do 30 dni lub nawet do 90 dni. Jednak średnia długość ćwiczeń nie przekracza zwykle 7 dni.

Oprócz rezerwistów, którzy mieli już kontakt z wojskiem, wezwanie na ćwiczenia mogą dostać również osoby, które nigdy nie odbyły szkolenia wojskowego, ale posiadają przydatne dla wojska kwalifikacje.

Są to m.in. informatycy, lekarze i przedstawiciele innych specjalizacji medycznych, weterynarze, kierowcy kat. C i D, operatorzy dronów, tłumacze czy elektronicy. Przewidywana liczba takich wezwań to około 3 tys. Zwykle proponowane są im ćwiczenia w weekendy.

Czy udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy?

Samo otrzymanie wezwania nie jest jednoznaczne z udziałem w ćwiczeniach wojskowych. Wymaga jeszcze decyzji o powołaniu na ćwiczenia, a ta wydawana dopiero jeśli wybrana osoba spełnia odpowiednie warunki, by mogła wziąć w nich udział. Przeszkodą może być na przykład stan zdrowia.

Jak mówi rzeczniczka CWCR od decyzji tej jest możliwość odwołania, które można złożyć w ciągu 14 dni od doręczenia wezwania. Dodaje jednak, że złożenie takiego wniosku nie wstrzymuje realizacji decyzji o powołaniu, a więc do czasu rozpatrzenia odwołania, powołany i tak zobowiązany jest do stawienia się na ćwiczenia w jednostce wojskowej.