Prokuratura potwierdza śledztwo ws. kurator Nowak

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Anna Wojciechowska poinformowała w serwisie X, że wobec byłej małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak oraz jej męża wszczęto śledztwo. Dziennik.pl potwierdził te informacje w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie.

Reklama

Na pytanie, czy prawdziwe są doniesienia, wedle których prokuratura w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie oszustwa i składania fałszywych oświadczeń przez byłą małopolską kurator oświaty Barbarę Nowak i jej męża w sprawie przydziału mieszkania od miasta Krakowa, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, Janusz Kowalski, potwierdził nam tę informację.

Reklama

Rzeczywiście w dniu 21 listopada do Prokuratury Okręgowej w Krakowie wpłynęło bardzo obszerne zawiadomienie, wraz z dużą ilością załączników, dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa, m.in. z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego i in., przez małopolskiego kuratora oświaty - mówi nam rzecznik Janusz Kowalski. Zgodnie z brzmieniem artykułu 231 par. 1 Kodeksu karnego, "funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie, "zawiadomienie, zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową, zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej Kraków - Śródmieście Zachód i tam jest w tym momencie zarejestrowane i tam w tym momencie jest prowadzone postępowanie sprawdzające".

Śledztwo prokuratury wobec kurator Nowak. Brane pod uwagę różne przestępstwa

Reklama

Przy czym w zawiadomieniu wskazano szereg okoliczności, które świadczą o zaistnieniu różnych przestępstw - tłumaczy nam rzecznik Kowalski. W szczególności w tych materiałach stanowiących załącznik do zawiadomienia wskazana była kwestia dotycząca [wspomnianego] lokalu mieszkalnego wynajmowanego przez panią kurator - dodaje.

Prokuratura ma bardzo obszerny materiał do sprawdzenia

Jak informuje nas rzecznik Janusz Kowalski, "sprawa jest jeszcze stosunkowo świeża". Prokurator prowadzi czynności analityczne, ponieważ materiał związany z zawiadomieniem jest bardzo obszerny - liczy kilkadziesiąt stron.

Mieszkanie od miasta dla kurator Nowak

W lutym 2021 roku krakowska "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że małopolska kurator oświaty Barbara Nowak wraz z mężem otrzymała od miasta Krakowa mieszkanie komunalne. O tym, że mąż kurator mieszka w takim lokalu gazeta pisała już w 2019 roku.

Według informacji gazety, wcześniej państwo Nowakowie mieli odrzucić trzy propozycje lokali komunalnych, bo miały za niski standard.

Tomasz Mincer