Badacze z Instytutu Sztuki PAN mogą się pochwalić nie lada osiągnieciem.

Odkrycie XVII-wiecznego ikonostasu

W cerkwi św. Jana Teologa w Nowoberezowie koło Hajnówki odkryli 17 fragmentów ikonostasu z XVII wieku, cztery części pilastrów, a także fragmenty drewnianych drzwi królewskich. Wśród kolejnych odkryć znalazł się także okład ikony Matki Bożej Hodegetrii z polichromowanego, złoconego i srebrzonego gipsu. Ikony malowane temperą na deskach to części jednej całości: ikonostasu. Zachowało się też około 50 procent materii malarskiej, co jest ewenementem jeśli chodzi o tego typu obiekty w Europie.

Reklama

Odkrycie podlaskiego ikonostasu można uznać za ewenement nie tylko ze względu na wiek dzieła, ale także na fakt, że jest to obiekt XVII-wieczny, który w zasadzie nigdy nie był konserwowany przez nikogo.

Znalezisko zaskoczyło badaczy

Badacze nie spodziewali się tak wyjątkowych znalezisk w świątyni. Tym bardziej zaskoczyło ich odnalezienie dużych fragmentów ikonostasu. Rangę wydarzenia dodatkowo podkreśla fakt, że Podlasie to region mocno dotknięty zniszczeniami wojennymi.

Ze względu na format odkrycia zarówno w skali Polski, jak i naszej części Europy, dyrektor NIKZ dr Michał Laszczkowski podjął decyzję o natychmiastowym wdrożeniu konserwacji interwencyjnej. Wstępne opracowanie znaleziska zostało już wykonane, ale wciąż wymagane są kolejne badania, które umożliwią precyzyjne datowanie ikonostasu. To najstarszy obecnie rozpoznany zabytek tego rodzaju w regionie - informują badacze.