Jak wygląda nowa karta powołania do służby wojskowej?

Według rozporządzenia nowy wzór karty powołania do służby wojskowej zawiera między innymi datę i miejsce stawienia się osoby powołanej do służby, jednostkę oraz miejsce zbiórki. Karta dzieli się na dwie części – pierwsza jest przeznaczona dla szefa wojskowego centrum rekrutacji, druga – dla osoby powoływanej. Na karcie znajduje się również pouczenie, w którym zawarte są konsekwencje niestawienia się na wezwanie i inne ważne informacje.

Co oznacza natychmiastowe reagowanie na powołanie?

Reklama

W pouczeniu możemy przeczytać, co ma rozumieć osoba powoływana przez natychmiastowe reagowanie na powołanie. W tym przypadku słowo "natychmiast" oznacza, że osoba powołana ma stawić się w wyznaczonym miejscu nie później niż w ciągu 6 godzin od ogłoszenia mobilizacji lub wybuchu wojny.

W przypadku terminu stawiennictwa określonego na przykładowo drugi dzień mobilizacji do godziny 15.00 osoba powołana musi stawić się w określonym miejscu i czasie w kolejnym dniu mobilizacji liczonym od dnia pierwszego dnia mobilizacji, który określony jest w prawym górnym rogu na pierwszej stronie karty powołania do wojska.

Reklama

Konsekwencje niestawienia się do służby

Jeśli osoba natychmiastowo powołana nie stawi się w czasie 6 godzin do służby, może trafić do więzienia na okres nie krótszy niż 3 lata. Jeżeli ktoś będzie uchylał się od obowiązku służby zupełnie, może trafić do więzienia nawet na okres nie krótszy niż 5 lat.

Co zrobić, gdy osoba powołana nie może stawić się w czasie mobilizacji?

Może się okazać, że z powodu wyjątkowych okoliczności osoba powołana nie będzie w stanie dotrzeć do miejsca zbiórki na przykład w ustalone 6 godzin. W takim przypadku należy niezwłocznie zawiadomić odpowiedni organ administracji, taki jak prezydent miasta, wójt czy burmistrz. Wówczas powinien zostać wyznaczony nowy termin.

Co jeśli ktoś zgubi kartę powołania?

W czasie mobilizacji osoby powołane stawiają się w określonym miejscu zbiórki. Ze sobą powinny mieć takie dokumenty, jak karta powołania, dowód osobisty, książeczka wojskowa i inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na służbę. Co jednak, gdy ktoś zgubi kartę powołania?

Utrata karty nie oznacza, że dana osoba przestaje być powołana i może nie stawić się podczas mobilizacji. Brak ten należy zgłosić do wojskowego komendanta uzupełnień. Jeżeli natomiast stawiennictwo jest natychmiastowe, to brak karty zgłosić należy do dowódcy jednostki wojskowej, po tym jak osoba powołana stawi się już do czynnej służby.

Ile osób dostanie wezwanie na komisję wojskową w 2024 roku?

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku rozpoczyna się w lutym. Wezwanie do stawienia się na komisji ma dostać ok. 230 tysięcy Polaków. Otrzymają je nie tylko młodzi mężczyźni, lecz także kobiety i osoby w wieku do 60 lat. Wezwania dostarczają prezydenci miast, wójtowie i burmistrzowie.