Według autorów badania, w porównaniu z ocenami 2022 roku, deklarowane ogólne zadowolenie z całego życia zmieniło się nieznacznie.

Zdecydowana większość Polaków jest usatysfakcjonowana

77 procent ankietowanych odczuwa satysfakcję ze swojego życia, choć tylko 22 procent jest bardzo zadowolonych. 55 procent jest raczej zadowolonych.

Reklama

19 procent Polaków dostrzega w swoim bilansie życiowym zarówno dobre, jak i złe momenty, co sprawia, że poziom swej satysfakcji życiowej określa jako średni. 3 procent jest niezadowolonych ze swego życia.

Reklama

Jesteśmy bardziej zadowoleni niż rok temu

Z sondażu wynika, że w porównaniu z rokiem poprzednim o 4 punkty procentowe wzrósł odsetek osób bardzo zadowolonych ze swego życia. Jednocześnie o 2 punkty zmniejszyła się liczba zadowolonych w stopniu umiarkowanym.

Satysfakcję z życia jako całości nie różnicuje płeć – mężczyźni i kobiety równie często deklarowali zadowolenie z życia.

Im więcej mamy, tym jesteśmy szczęśliwsi?

Jednocześnie z badania wynika, że odczuwanie satysfakcji z życia jest wprost proporcjonalnedo oceny materialnego poziomu życia.

Wśród badanych oceniających swoją sytuację materialną jako złą, usatysfakcjonowanymi życiowo czuje się tylko 39 procent, wśród uznających ją za przeciętną – 66 procent, a wśród oceniających ją jako dobrą – 87 procent. Najrzadziej zadowolone z życia są osoby o dochodach do 1499 złotych per capita.

Osoby religijne, lepiej wykształcone z wyższą satysfakcją

Wyraźnie bardziej usatysfakcjonowane życiowo są osoby często biorące udział w praktykach religijnych. Z badania wynika, że satysfakcję ze swojego życia odczuwa 87 procent osób praktykujących kilka razy w tygodniu i 79 procent praktykujących raz w tygodniu, podczas gdy niepraktykujący są tylko w 67 procent ogólnie zadowoleni ze swego życia.

Poza tym najbardziej zadowolone z życia są osoby mające średnie lub wyższe wykształcenie (odpowiednio 80 procent i 81 procent), mieszkające w dużych choć nie największych miastach (100–499 tysięcy mieszkańców – 82 procent) oraz w małych miastach (do 20 tysięcy mieszkańców – 81 procent), a także będące w wieku 18–44 lata (80 procent).

Reklama

W grupach społeczno-zawodowych najwięcej osób usatysfakcjonowanych swoją egzystencją zanotowano wśród pracowników usług (87 procent), kadry kierowniczej i specjalistów z wyższym wykształceniem (86 procent), a także wśród pracowników administracyjno-biurowych (83 procent) oraz średniego personelu i techników (81 procent).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" przeprowadzono od 28 listopada do 12 grudnia 2023 roku na reprezentatywnej imiennej próbie liczącej 961 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.