Dyspensa biskupa. Czy 31 maja można jeść mięso

Dyspensa od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych obejmuje wiernych należących do diecezji oraz gości. Oznacza to tym samym, że jeśli wybieramy się na długi weekend w oktawie Bożego Ciała (zalicza się do niej piątek 31 maja) na teren innej diecezji, wówczas obowiązują nas tamtejsze warunki.

W wielu polskich diecezjach biskupi, kierując się dobrem wiernych i przepisami kodeksu prawa kanonicznego, udzielają dyspensy. Wierni mogą skorzystać z dyspensy pod konkretnym warunkiem, np. złożenia jałmużny na potrzeby ubogich czy wykonania innego dzieła miłosierdzia.

Reklama

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Czym jest?

Wierni, którzy ukończyli 14 rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w następujące dni: we wszystkie piątki całego roku oraz w Środę Popielcową.

Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych nie obowiązuje, jeżeli zgodnie z przepisami liturgicznymi, w piątek przypada uroczystość. Wówczas miejscowy biskup musi wydać dyspensę.

Piątek po Bożym Ciele. W których diecezjach można jeść mięso?

Reklama

W tych diecezjach nie obowiązuje wstrzemięźliwość od mięsa:

 • archidiecezja białostocka: dyspensa pod warunkiem zadośćuczynienia w formie modlitwy w intencji o pokój na świecie (dziesiątek różańca) lub dowolnej jałmużny na rzecz potrzebujących lub ubogich;
 • diecezja bydgoska: należy odmówić dowolną modlitwę w Intencji Ojca Świętego;
 • archidiecezja gdańska: dyspensa pod warunkiem odmówienia dowolnej modlitwy w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego;
 • diecezja gliwicka: dyspensa bez dodatkowych warunków;
 • archidiecezja gnieźnieńska: zamiast wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych modlitwa w intencji Ojca Świętego i praktykowanie uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia;
 • archidiecezja katowicka: korzystający z dyspensy mają odmówić modlitwę w intencji cierpiących i o przekazać - w miarę możliwości - jałmużnę dla biednych;
 • diecezja kielecka: zachęca się korzystających z dyspensy, by podjęli dzieła miłosierdzia lub inne czyny pokutne, które zastąpią przepisaną na ten dzień wstrzemięźliwość;
 • diecezja koszalińsko-kołobrzeska: dyspensa pod warunkiem modlitwy w intencjach Ojca Świętego Franciszka i praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia bądź innych czynów pokutnych;
 • diecezja łomżyńska: zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności;
 • diecezja opolska: bez dodatkowych warunków;
 • diecezja płocka: zastąpienie wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności;
 • archidiecezja przemyska: dyspensa pod warunkiem złożenia ofiary (jałmużny) na zakony kontemplacyjne lub na misje święte;
 • diecezja siedlecka: zachęca się wiernych korzystających z dyspensy, by ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego lub zastąpili wstrzemięźliwość innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności;
 • archidiecezja warmińska: dyspensa pod warunkiem modlitwy w intencji nowych powołań kapłańskich;
 • archidiecezja warszawska: nie ma podanych dodatkowych warunków;
 • diecezja warszawsko-praska: osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są zrealizować czyn pokutny o charakterze duchowym lub materialnym, ofiarowany w intencji chorych, ubogich, cierpiących lub uchodźców.

W tych diecezjach nie ma dyspensy od wstrzemięźliwości od mięsa:

 • diecezja bielsko-żywiecka;
 • archidiecezja częstochowska;
 • diecezja drohiczyńska;
 • diecezja elbląska;
 • diecezja ełcka;
 • diecezja kaliska;
 • archidiecezja krakowska;
 • diecezja legnicka;
 • archidiecezja lubelska;
 • diecezja łowicka;
 • archidiecezja łódzka;
 • diecezja pelplińska;
 • archidiecezja poznańska;
 • diecezja radomska;
 • diecezja rzeszowska;
 • diecezja sandomierska;
 • diecezja sosnowiecka;
 • archidiecezja szczecińsko-kamieńska;
 • diecezja świdnicka;
 • diecezja tarnowska;
 • diecezja toruńska;
 • diecezja włocławska;
 • archidiecezja wrocławska;
 • diecezja zamojsko-lubaczowska;
 • diecezja zielonogórsko-gorzowska.

Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku.