W środę rano Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że na podstawie wyników kontroli sposobu przygotowania i przeprowadzenia programu "Sport dla Wszystkich" na 2023 rok skierowała do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka. Nieprawidłowości mogły sięgnąć kwoty ok. 90 mln złotych.

Reklama

Komentarz ministra Sławomira Nitrasa

Do tych informacji odniósł się obecny minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, który wskazał, że raport NIK tylko potwierdza jego słowa o braku procedur za rządów PiS w resorcie sportu. Zaznaczył, że od kwietnia obowiązują już nowe procedury przyznawania dotacji.

"Raport NIK tylko potwierdza moje słowa o braku procedur w Min. Sportu pod rządami PiS w zakresie udzielania dotacji. Nieprawidłowo wydatkowano setki milionów PLN. Od kwietnia w obowiązują nowe procedury przyznawania dotacji. Odzyskujemy pieniądze wydane niezgodnie z przeznaczeniem" - napisał Sławomir Nitras w środę na platformie X.

Reklama

Według NIK, były minister Kamil Bortniczuk nie zapewnił rzetelnego wyboru ofert, a przekraczając swoje uprawnienia udzielił dofinansowania – w kwocie mogącej wynieść 87,8 mln zł – w sposób nieprzejrzysty i niezapewniający równego traktowania wnioskodawców, bez uzasadnienia prawnego i z naruszeniem regulaminu konkursu.

Co to za program?

Program Sport dla Wszystkich realizowany jest ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Główną ideą Programu jest stworzenie warunków do osiągnięcia celu strategicznego – aktywnego i zdrowego społeczeństwa poprzez upowszechnienie sportu i aktywności fizycznej oraz promocję zdrowego i aktywnego stylu życia.