Handel w niedzielę. Stanowisko Komisji Duszpasterstwa KEP

Komisja Duszpasterstwa KEP wydała stanowisko w kontekście planowanych zmian ustawodawczych dotyczących handlu w niedzielę i święta. "Ufając, że wespół ze wspólnotą wierzących obywateli naszego kraju, opowiadamy się za zachowaniem aktualnej ustawy o handlu w niedzielę z 2018 r. Podkreślamy, że nie oznacza ona całkowitego zakazu handlu w te dni i nie powoduje braku dostępu do produktów pierwszej potrzeby" – napisano.

Członkowie komisji wyrażają przekonanie, że pozostawienie aktualnych regulacji leży w interesie wszystkich obywateli i "znajduje uzasadnienie na poziomie prawnym, ekonomicznym, społeczno-kulturowym, religijnym, rodzinnym i obywatelskim".

Reklama

Podkreślili, że utrzymanie aktualnego porządku prawnego dotyczącego handlu w niedzielę będzie "wyrazem szacunku rządzących dla praw człowieka, w tym prawa każdego obywatela do odpoczynku i organizowania go wedle własnych potrzeb, indywidualnie czy w gronie rodziny i przyjaciół".

"Za takim rozwiązaniem przemawia zarazem powinność troski o duchowe dobro człowieka, o jego prawo do realizacji potrzeb religijnych i duchowych, w wolności i odpowiednim do tego czasie" – podkreślono w stanowisku.

Reklama

Handel w niedzielę. "Przymus niekoniecznej pracy"

Biskupi przyznali, że "decyzja o niedzielach handlowych oznaczałaby obciążenie przymusem niekoniecznej pracy w niedziele i święta znaczącej grupy Polaków". Dodali, że zmiany dotychczasowego stanu prawnego dotknęłyby zwłaszcza rodziny, a w szczególności kobiety i dzieci, których rodzice będą musieli w niedzielę pracować.

Członkowie komisji zaznaczyli, że dla katolików niedziela ma charakter religijny. "Jest czasem przeznaczanym dla Boga i najbliższych, w rodzinach – czasem, który dorośli przeznaczają dla swoich dzieci, osób starszych, potrzebujących wsparcia i obecności, wreszcie okazją do świętowania różnych okoliczności, dzielenia się doświadczeniem wiary, do odpoczynku, regeneracji sił" – napisali.

"W tym kontekście przywołujemy prawa katolików do nieskrępowanego praktykowania wiary" – dodali.