Odręczne wersje "Balladyny" z 1834 roku, "Kraka", listy do Joanny Bobrowej i Antoniego Hłuszniewicza a nawet pierwodruk „Kordiana” i „Mazepy” - to tylko część z blisko dwustu cyfrowych wersji rękopisów, pierwodruków i dzieł, które można przeczytać i obejrzeć w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona.

Reklama

Na stronie internetowej wystarczy wybrać kolekcję tematyczną "Juliusz Słowacki", by zobaczyć jak w oryginale wyglądały dzieła poety. Internauci mogą zapoznać się także z opiniami o twórczości Słowackiego wychodzącymi spod pióra Cypriana Kamila Norwida, Michała Bałuckiego czy Piotra Chmielowskiego.

200. rocznica urodzin poety przypadła 4 września. Z tej okazji przez całą jesień organizowane są wystawy, przedstawienia i spotkania poświęcone Słowackiemu.