To Wasza recepta na kryzys, co? Żeby emigranci nie wrócili i nie zawyżali statystyk bezrobocia, co? A nasze lato wyprzedamy obcym, nie? O mizerio polskiej klasy politycznej. Już Wam się pan prezydent dobierze do skóry. I w każdym orędziu będzie przypominał temperatury z letnich miesięcy, kiedy rządziło lato i sprawiedliwość.

Ups! Przepraszam. Spec-nadzw-hyc-ustawa ma być, aby pozbyć się Laty. Laty? Grzegorza Laty? O, dranie. Mało Wam, że nie budujecie autostrad i stadionów, to jeszcze...(etc. etc.)