Zajdel-Kurowska pracowała w resorcie finansów jako wiceminister od stycznia 2007 roku. Część jej obowiązków przejął wiceminister Ludwik Kotecki oraz powołany niedawno wiceminister Dominik Radziwiłł. Zajdel-Kurowska będzie przedstawicielem Polski w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.