To protest przeciwko decyzjom Arłukowicza - mówi nieoficjalnie "DGP" osoba zbliżona do resortu zdrowia.

Jak ustaliliśmy, zarzewi konfliktu między ministrem zdrowia a jego zastępcą było kilka. Między innymi chodziło o brak zgody Arłukowicza na procedowanie rzekomo gotowej ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Poza tym brak wielokrotnie zapowiadanej ustawy dotyczącej szpitali klinicznych. Do tego dochodziły różnice zdań dotyczące roszad personalnych na stanowiskach dyrektorów instytutów podległych ministerstwu zdrowia, które nadzorował właśnie minister Chlebus.

Krzysztof Chlebus na stanowisko podsekretarza stanu w ministerstwie zdrowia został powołany przez premiera 20 sierpnia 2012 r. Wcześniej był adiunktem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz pełnił funkcję zastępcy Kierownika Klinicznego Centrum Kardiologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku do spraw ekonomizacji.