W ubiegłym roku pracownicy biura rzecznika przeprowadzili wizytacje w 76 różnego rodzaju miejscach zatrzymań: zakładach karnych, aresztach śledczych, a także izbach wytrzeźwień, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i szpitalach psychiatrycznych.

>>> Przeczytaj opinie o polskiej służbie więziennej

Nie stwierdzono przypadków tortur, ale - jak mówił Janusz Kochanowski - kontrolerom skarżono się na stosowanie przez personel niedopuszczalnych form traktowania. Niezbyt często, ale jednak. Są to głównie pobicia. Przypadki takie skierowano do prokuratury.

>>> Co miesiąc w więzieniach są trzy samobójstwa

Osobnym problemem są warunki bytowe zatrzymanych. Choć odnotowano poprawę, więźniowie skarżyli się na ciasnotę w celach, a wymóg trzech metrów kwadratowych powierzchni na jednego osadzonego nie jest przestrzegany.

Wizytacje w miejscach zatrzymań są prowadzone przez biuro rzecznika w ramach przestrzegania ratyfikowanej przez Polskę konwencji ONZ.