Eugeniusz Romer (1871-1954) - geograf, profesor Uniwersytetu Lwowskiego i Jagiellońskiego, twórca nowoczesnej kartografii polskiej. Fotografia ze zbiorów NAC / Materiały prasowe
Reklama

Okazją do poznawania map z ciekawostkami jest obchodzona w 2021 roku 150. rocznica urodzin prof. Eugeniusza Romera, wybitnego geografa, kartografa i geopolityka. W 1918 r., podczas konferencji pokojowej w Paryżu, wspierał on merytorycznie delegatów Polski w staraniach o uzyskanie możliwie najlepszego kształtu odrodzonej Ojczyzny na mapach powojennej Europy. To on jest autorem słów: „Rzut oka na mapę Europy wskazuje, że Polska to wielka rzecz”.

Z okazji rocznicy urodzin wybitnego Kartografa, naukowcy z Zakładu Geografii Politycznej i Historycznej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Biurem Programu „Niepodległa” realizują projekt, który zachęca do nowego spojrzenia na mapy Polski. Głównym celem projektu pt. „Geograficzno-Polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022” jest pokazywanie Polski jako nowoczesnego państwa z bogatą przeszłością za pomocą narzędzi właściwych geografii. Tak powstają mapy pełne nieszablonowych porównań i niebanalnych informacji z różnych dziedzin życia, które regularnie publikowane są na Facebooku projektu (https://www.facebook.com/ATLAS2022UW/).

Materiały prasowe

Mapy posłużą do opracowania zaktualizowanego wydania atlasu Geograficzno-Politycznego Polski. W projekcie przewidziano również działania edukacyjne i popularyzatorskie. Ich szczegóły, w tym także aktualne informacje o spotkaniach, warsztatach, zespole projektowym i zaangażowanych instytucjach, można znaleźć na stronie internetowej Projektu – atlas2022.uw.edu.pl. Poprzez stronę prowadzone będą zapisy na bezpłatne spotkania i szkolenia. Udostępniono tam także materiały do pobrania i oglądania, z których może skorzystać każdy.

Materiały prasowe

W ramach projektu realizowanego w latach 2020-2022 zaplanowano m.in.:

  • opracowanie kilkuset map, wykresów, diagramów, schematów, etc., które regularnie będą się pojawiać na FB i stronie internetowej Projektu;
  • udostępnienie scenariuszy lekcji geograficzno-politycznych do wykorzystania w szkołach średnich i ebooka pierwszego wydania „Geograficzno-politycznego atlasu Polski”;
  • przeprowadzenie lekcji pokazowych i szkoleń z zakresu geografii politycznej dla uczniów i nauczycieli geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie;
  • organizację ogólnopolskiego konkursu na wycieczkę geograficzno-polityczną;
  • publikację nowego, zaktualizowanego wydania Geograficzno-Politycznego Atlasu Polski, stanowiącego zwieńczenie projektu.
Projekt „Geograficzno-Polityczny Atlas Polski. Polska w świecie współczesnym: Perspektywa 2022” sfinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.