Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński zwraca uwagę, że autor pisze o wydarzeniach, które nie miały nigdy zostać ujawnione. Akta dokumentujące tamte czasy były dostępne bardzo krótko w latach dziewięćdziesiątych. Pietrow wykorzystał to i napisał książkę, narażając się na represje. W ten sposób jednak odkrył trudną prawdę.

Reklama

Autor "Psów Stalina" podkreśla że wydarzenia i osoby opisane w książce pełnią istotną rolę w świadomości nie tylko Rosjan. W kraju Pietrowa ludzie niewiele wiedzą o zbrodniach i oprawcach z tamtych czasów.

Dla Polaków z kolei wyjątkowość książki polega na tym, że dokumentuje ona również zbrodnie wobec naszych obywateli.

Nikita Pietrow to rosyjski historyk i działacz praw człowieka, wiceprzewodniczący Centrum Edukacji rosyjskiego Stowarzyszenia "Memoriał". Ma na swoim koncie ponad 100 publikacji naukowych poświęconych radzieckiemu terrorowi, represjom i aparatowi bezpieczeństwa ZSRR.