Jak czytamy w apelu, trudna sytuacja finansowa mediów publicznych w Polsce wymaga zdecydowanych działań, dyskusje trwają zbyt długo a brak decyzji może zbliżyć nas do stanu TV greckiej.

Reklama

Chodzi o przypadek ERT, gdzie działanie mediów publicznych zostało nagle zawieszone ze względów oszczędnościowych.

Rada Pracowników Telewizji Polskiej zwraca uwagę, że obowiązujące zapisy dotyczące ściągalności abonamentu od odbiorników radiowych i telewizyjnych są w tej chwili nieskuteczne. Ale mowa jest także o tym, że obecnie stosowane rozwiązania odbiegają od rozwiązań stosowanych w tym zakresie w innych krajach. Są również anachronizmem.

Autorzy pisma do premiera zwracają też uwagę na rolę mediów publicznych zapisaną w ustawie. Chodzi o upowszechnianie edukacji obywatelskiej, udostępnianie dóbr kultury i sztuki oraz ułatwianie korzystania z dorobku nauki, oświaty, sportu, a wreszcie dostarczanie rzetelnej i wszechstronnej informacji.