Ile będzie wynosić opłata audiowizualna?

W projekcie widnieje kwota 15 złotych miesięcznie, ale decyzje co do wielkości składki jeszcze nie zapadły. Być może zostanie obniżona do 11-12 złotych, czyli do połowy obecnego abonamentu radiowo-telewizyjnego.

Reklama

Kto będzie zobowiązany do płacenia składki?

Składka będzie pobierana od każdego punktu poboru, czyli od licznika energii elektrycznej. A więc płacić ją będą odbiorcy końcowi prądu, którzy mają podpisaną umowę z dostawcą energii.

Reklama

Kto będzie zwolniony z opłat?

Składki nie zapłacą osoby uprawnione do zryczałtowanego dodatku energetycznego, czyli takim, którym przyznano dodatek mieszkaniowy oraz osoby uprawnione do ryczałtu energetycznego (kombatanci, ofiary represji wojennych i okresu powojennego, żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnieni w kopalniach węgla, kamieniołomach i batalionach budowlanych)

Ponadto z opłat zwolnieni zostaną:

  • osoby powyżej 75 roku życia,
  • osoby legitymujące się aktualnym orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym,
  • osoby uprawnione do świadczenia opiekuńczego.

Zwolnieni z opłat będą również małżonkowie wyżej wymienionych osób, o ile są zameldowani pod wspólnym adresem.

Zwolnione z opłat zostaną również jednostki budżetowe gminy oraz misje dyplomatyczne, urzędy konsularne czy międzynarodowe organizacje i ich zagraniczni pracownicy.

Co będzie trzeba zrobić, żeby uzyskać zwolnienie z opłat?

Projekt przewiduje, że wyżej wymienione osoby będą musiały zgłosić się do swojego urzędu gminy i wypełnić odpowiedni formularz.

A co, jeśli nie mam telewizora, albo nie oglądam programów TVP?

To nie ma znaczenia, nikt nie będzie tego sprawdzał. Jeśli w domu jest licznik, składkę trzeba będzie zapłacić.

Czy opłacanie kablówki albo telewizji satelitarnej zwalnia z obowiązku?

Nie, ponieważ operatorzy kablowi oraz właściciele platform satelitarnych nie dzielą się swoimi wpływami z nadawcami publicznymi. Abonament radiowo-telewizyjny nie jest wliczany do ich rachunków.

Reklama

Czy projekt przewiduje abolicję dla dotychczasowych dłużników?

Nie. Osoby, które do tej pory nie płaciły abonamentu rtv nadal będą musiały uregulować zaległe należności.

Czy właściciele dwóch mieszkań zapłacą podwójnie?

Tak, składkę audiowizualną płaci się od każdego licznika (chyba, że w obrębie jednego gospodarstwa funkcjonują dwa liczniki, wtedy opłata naliczana jest tylko raz).

Kiedy mija termin zapłaty?

Zgodnie z zapisami projektu obowiązek zapłaty składki powstaje pierwszego dnia każdego miesiąca. Z końcem kolejnego miesiąca mija termin zapłaty.

A co, jeśli nie zapłacę? Czy wyłączą mi prąd?

Składka audiowizualna będzie wpłacana na odrębne konto i nie będzie rozliczana razem z rachunkiem za prąd. Choć zarówno fakturę za prąd, jak też nową składkę, będziemy opłacać u naszego dostawcy prądu, to będą one traktowane oddzielnie. Nie grozi nam więc wyłączenie prądu, jeśli nie opłacimy składki audiowizualnej, pod warunkiem, że rachunek z prąd uregulujemy w terminie. Dostawcy energii nie będą się bowiem zajmować egzekwowaniem "audiowizualnych długów", a jedynie zbiórką pieniędzy i przekazywaniem informacji. Osoby, które zalegają z wpłatą będą ścigane w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym. A to oznacza, że będą mieli na głowie fiskusa i zostaną potraktowani na przykład tak, jak kierowcy, którzy nie opłacili mandatu.

Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?
Ustawa miałaby obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku.