Nieznany dotąd ekosystem sięga do głębokości 20-30 metrów. Z tego względu określa się go jako płytką rafę koralową. Mitchell Lyons, który jest współautorem projektu Allen Coral Atlas stwierdził, że to odkrycie koryguje poprzednie szacunki dotyczące koralowców w oceanach świata. Ciekawe jest to, że nowoczesna technologia satelitarna do mapowania o wysokiej rozdzielczości pozwala również zobaczyć, z czego zbudowane są te siedliska.

Reklama

Powstała globalna mapa raf koralowych

Naukowcy zwracają uwagę, że aż 80 tysięcy kilometrów kwadratowych tych raf ma twarde dno. Takie warunki sprzyjają wzrostowi koralowców, w przeciwieństwie do podłoża, na którym znajduje się piasek, gruz lub trawa morska. Do stworzenia globalnej mapy wykorzystano ponad 1,5 miliona próbek i 100 bilionów pikseli z satelitów Sentinel-2 i Planet Dove CubeSat. To pierwszy taki dokładny opis rozmieszczenia i składu raf koralowych. Dla badaczy jest także niezwykle cennym narzędziem, które może poprawić ogólny stan środowiska przybrzeżnego i morskiego.

Okazuje się, że globalna pokrywa rafy określona przez Allen Coral Atlas wynosi 423 589 kilometrów kwadratowych. Jej wielkość jest zatem podobna do masy lądowej Papui-Nowej Gwinei. Najwięcej siedlisk znajduje się w Indonezji. Na drugim miejscu są Filipiny, a na trzecim Australia. Ustalenie, gdzie zlokalizowane są rafy koralowe, jest pierwszym krokiem w celu zachowania ich istnienia. Zgromadzone zasoby są już teraz wykorzystywane do prowadzenia działań na rzecz ochrony koralowców, m.in. w regionie Australii, Kenii i Mikronezji.

Reklama

Dlaczego rafy koralowe są tak ważne?

Ekosystem koralowców bywa określany jako morski las deszczowy. Należy on do najcenniejszych na całej planecie. Choć ludzie zwykle zachwycają się pięknym wyglądem raf, warto pamiętać, że odgrywają one kluczową rolę w utrzymaniu zdrowia środowiska globalnego. Poza tym wspierają różnorodność życia morskiego i chronią linie brzegowe. Rafy koralowe to miejsce narodzin około 25 proc. wszystkich gatunków morskich, choć sam ekosystem zajmuje mniej niż 1 proc. oceanu.

Różnorodność genetyczna jest czynnikiem, który leży u podstaw odporności na zmiany środowiskowe. Poza tym rafy stanowią naturalną barierę, która pochłania energię burz oraz fal. W ten sposób chronią społeczności przybrzeżne, siedliska i linie brzegowe przed erozją oraz powodziami. Jest to szczególnie ważne w obliczu globalnego wzrostu poziomu mórz, nasilonych sztormów i zmian klimatu.

Reklama

Do tego należy dodać aspekt gospodarczy. Piękno raf koralowych przyciąga miliony turystów z całego świata, tym samym zapewniając miliony miejsc pracy w branży turystycznej, medycznej oraz w rybołówstwie. Ważna jest również ich rola w globalnym obiegu węgla. Dzięki nim oceany są w stanie wychwytywać dwutlenek węgla z atmosfery.

Niestety, pomimo swojego znaczenia, koralowce są obecnie bardzo zagrożone. Przyczyną takiego stanu są zmiany klimatyczne, zanieczyszczenia oraz destrukcyjne praktyki połowowe. Problemem jest też coraz częste blaknięcie, spowodowana rosnącą temperaturą morza. Ochrona tych ekosystemów jest możliwa tylko poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, wdrażanie zrównoważonych praktyk połowowych i odpowiedzialne zarządzanie turystyką. Każde działanie na rzecz ich poprawy przyczynia się do zdrowia Ziemi oraz utrzymania wielu społeczności na całym świecie.