W ramach kolejnego etapu prac badawczo-rozwojowych przygotowujących polskie rakiety suborbitalne do lotów w warunkach kosmicznych, na terenie Norwegii rakieta ma osiągnąć granicę przestrzeni kosmicznej - poinformowała POLSA w przesłanym komunikacie.

Reklama

Pierwsza taka rakieta

BURSZTYN jest pierwszą na świecie rakietą, w której jako utleniacz zastosowany został nadtlenek wodoru o stężeniu 98 proc., czyli jeden z najbardziej ekologicznych materiałów pędnych. Tym projektem oraz zastosowanymi w nim technologiami chcemy udowodnić światu, że elementy zrównoważonego, ekologicznego transportu są możliwe w przestrzeni kosmicznej – mówi dr inż. Paweł Stężycki, dyrektor Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, cytowany w komunikacie

ILR-33 BURSZTYN 2K jest wyposażona w innowacyjny hybrydowy silnik rakietowy oraz silniki na stały materiał pędny. Użyto w niej również szeregu nowoczesnych technologii, które mogą być zastosowane w innych systemach rakietowych, m.in. modułowy komputer pokładowy OBC-K1, pironaboje EGG1U, zawory pirotechniczne czy mobilna autonomiczna wyrzutnia WR-2.

Reklama

Wszystkie prace projektowe zrealizowano w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Przełomowy moment

Zaplanowany na lipiec test to przełomowy moment – podkreślają eksperci z Instytutu. Rakieta ma bowiem odbyć lot w takiej samej konfiguracji, w jakiej ma odbywać regularne suborbitalne loty. To także ważna chwila dla krajowej technologii kosmicznej.

Testy poligonowe opracowanej przez Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa rakiety ILR-33 BURSZTYN 2K mają szczególne znaczenie dla rozwoju technologii rakietowych w Polsce. Polska Agencja Kosmiczna wspiera działania instytutu w tym zakresie. Kompetencje i doświadczenie polskich inżynierów w projektowaniu rakiet stanowią obecnie punkt wyjścia pozwalający nie tylko na udział w programach rozwoju dużych rakiet kosmicznych, ale także na zaangażowanie w realizację projektów dla potrzeb Sił Zbrojnych RP– powiedział wiceprezes POLSA dr Michał Wierciński, cytowany w komunikacie.

Jak podała POLSA, już dziś rozwiązania opracowane w ramach programu BURSZTYN pozwoliły na zaangażowanie polskich konsorcjów w szereg międzynarodowych projektów rakietowych Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiej Agencji Obrony i Europejskiego Funduszu Obronnego.

System składający się na rakietę ILR-33 BURSZTYN 2K ma szczególne znaczenie dla rozwoju technologii rakietowych w Polsce. Planowane testy rakiety w warunkach kosmicznych to ważny element budowy polskich kompetencji inżynieryjnych oraz rozwoju polskich technologii rakiet kosmicznych. Szczególnie, że ILR-33 BURSZTYN 2K stanowi również punkt wyjścia do rozwoju zaawansowanych technologii dużych rakiet kosmicznych, które na tę chwilę dostępne są jedynie w kilku krajach w Europie – zauważył dr inż. Paweł Stężycki.

Testy w Norwegii

Rakieta zostanie przetestowana w Norwegii ze względu na szczególne wymagania takiej misji. Kraj ten dysponuje centrum kosmicznym przeznaczonym dla kosmicznych środków wynoszenia.

Zagraniczny charakter prac badawczych wynika z faktu, że planowany test dotyczy misji, w której dopuszczalna strefa upadku stopni i systemów rakiety jest duża i z przyczyn bezpieczeństwa testy realizujemy poza Polską. To również kolejny test naszej współpracy z partnerami zagranicznymi. Jest on niezwykle ważny, ponieważ obecnie duża część prac B+R dotycząca technologii rakiet nośnych w Europie jest realizowana w układzie międzynarodowym – wyjaśnił dr inż. Adam Okniński, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.

Wiele zastosowań

Ta poruszająca się z prędkością blisko 1,4 km/s rakieta ma znaleźć wiele zastosowań. Można ją wykorzystywać m.in. do badań atmosfery, wynoszenia różnorodnych eksperymentów naukowych prowadzonych z myślą o rozwoju nauki, nowych technologii i rozwoju przemysłu.

Jesteśmy pełni optymizmu przed kolejnymi testami systemu BURSZTYN. Już dziś wiadomo, że rakieta będzie wykorzystywana w latach 2025-2027 przez polską firmę Thorium Space. Odbędzie się to w ramach projektu NCBR pt. "Satelitarny system teledetekcji oraz komunikacji suborbitalnych rakiet badawczych - FAZA II", którego celem jest rozwój nowych produktów technologicznych firmy dla sektora kosmicznego – mówi dr inż. Sylwester Wyka, zastępca dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa.