W 1980 roku komunistyczne władze PRL przewidywały już kłopoty bloku wschodniego. Dlatego powstał plan powołania za granicą legalnych firm, które miały być przykrywkami dla tajnych ekspozytur wywiadu wojskowego. Według raportu z weryfikacji WSI, ich głównym zadaniem było bezpieczne przekazywanie informacji od agentów na Zachodzie do sowieckiej centrali. Plan powoływania spółek w neutralnych krajach Europy przewidywał, że będzie trzeba na to wydać mnóstwo pieniędzy, a jego realizacja potrwa 10 lat. Mieli się tym zająć żołnierze z Oddziału Y przeszkoleni w ZSRR.

Różne były sposoby zdobycia funduszy.

1. Przemycano z Zachodu - objęte zakazem sprowadzania - części komputerowe. Potem je sprzedawano z wielkim zyskiem. W tej akcji, w latach 1983-1985 uczestniczył Grzegorz Żemek - skazany wiele lat później za aferę FOZZ.

2. Prowadzono na Zachodzie nielegalne operacje bankowe, które przynosiły bardzo duże zyski. Tu również pojawia się nazwisko Żemka, który był wtedy szefem Komitetu Kredytowego w luksemburskiej filii Banku Handlowego. W tych nielegalnych działaniach brał udział też Wiktor Kubiak i jego firma BATAX. Kubiak znany był do tej pory przede wszystkim jako producent musicalu "Metro". Stracił zresztą na nim podobno 7 mln dolarów.

3. Wykupowano polskie długi przez FOZZ, którego szefem został Żemek po konsultacjach wywiadu cywilnego i wojskowego. Twierdził wtedy, że na takich operacjach finansowych można rocznie zarobić pół miliarda dolarów.

4. Przejmowano spadków Polaków zmarłych za granicą.

5. Handlowano bronią z arabskimi terrorystami.

6. Na terenie Polski wywiad i jego tajni współpracownicy w krajowych przedsiębiorstwach zakładali wspólne interesy. Jednym z nich było kasyno w warszawskim hotelu Mariott. Otworzył je LOT wspólnie z utworzoną w Chicago firmą ABI. W interesie pośredniczył Wiktor Kubiak i jego firma BATAX.

7. Jeszcze jednym pomysłem na zdobycie pieniędzy przez wywiad wojskowy były próby powołania firmy telewizyjnej. Na zlecenie wywiadu rozmowy w tej sprawie z szefami ITI - Mariuszem Walterem i Januszem Wejchertem - prowadził także Grzegorz Żemek.

Teraz chyba dużo łatwiej zrozumieć skąd się wzięły WSI, kto w nich działał i czym się zajmowały. Bo przecież zmiana nazwy w 1991 roku właśnie na WSI nie oznaczała zmiany całej kadry i jej nawyków.

Żeby jeszcze lepiej uświadomić sobie skalę działalności wywiadu wojskowego, wystarczy przyjrzeć się zestawieniu liczby agentów w poszczególnych instytucjach. Dotyczy ono 1990 roku.

Urząd Rady Ministrów - 6
Kancelaria Sejmu - 1
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - 108
Państwowy Instytut Spraw Międzynarodowych - 7
Ministerstwo Handlu Zagranicznego - 32
Ministerstwo Handlu Wewnętrznego - 1
Ministerstwo Pracy - 1
inne ministerstwa - 13

Główny Urząd Statystyczny - 3
Okręgowy Urząd Górniczy - 1
Państwowy Komitet Normalizacyjny - 2
Zarząd Ruchu Lotniczego - 3
Urząd Gospodarki Morskiej - 3
Urząd Telekomunikacji - 2
Urząd Celny - 1
Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 1

Sądy i prokuratury - 4
Samorząd terytorialny (rady narodowe, rady gmin, urzędy wojewódzkie) - 14

Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - 2
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych - 1
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej - 2
Zjednoczone Stronnictwo Ludowe - 1
Związek Młodzieży Socjalistycznej - 1
Związek Młodzieży Wiejskiej - 1
Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej - 1
Zrzeszenie Studentów Polskich - 4
Centralny Komitet Stronnictwa Demokratycznego - 1
Centralna Rada Związków Zawodowych - 1
Ogólnopolskie Hufce Pracy - 5
Towarzystwo Polonia - 3
Związek Kółek Rolniczych - 1

Akademia Górniczo-Hutnicza - 7
akademie rolnicze - 17
akademie medyczne - 10
Politechnika Gdańska - 8
Politechnika Krakowska - 4
Politechnika Szczecińska - 18
Politechnika Śląska - 5
Strona 12 z 374
Politechnika Warszawska - 22
Politechnika Wrocławska - 20
inne uczelnie techniczne - 9
Szkoła Główna Planowania i Statystyki - 10
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - 7
Uniwersytet Jagielloński - 6
Uniwersytet Łódzki - 4
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - 3
Uniwersytet Wrocławski - 6
Uniwersytet Warszawski - 20
Akademia Wychowania Fizycznego - 3
wyższe szkoły pedagogiczne - 3
wyższe szkoły zawodowe - 7
inne szkoły wyższe - 18
zarejestrowano 342 studentów; najwięcej (106) w latach 1987-1990
Polska Akademia Nauk – 38
Instytuty naukowe - 41

licea, technika i szkoły zawodowe - 21
szkoły podstawowe - 4

radio i telewizja - 28
Polska Agencja Prasowa - 10
„Rzeczpospolita” - 3
„Trybuna Ludu” - 4
„Sztandar Młodych” - 3
„ITD” - 2
oraz „Chłopska Droga”, „Przegląd Techniczny”, „Sportowiec”, „Głos Szczeciński”, „Wieczór”, „Tygodnik Polski”, „Radar” i inne redakcje
RSW „Prasa, Książka, Ruch” - 7
Instytucje artystyczne i kulturalno-oświatowe, wydawnictwa i drukarnie - 21
Szpitale i zakłady opieki zdrowotnej - 34

Bank Handlowy - 5
Pekao SA - 4
Narodowy Bank Polski - 3
inne - 2
Firmy ubezpieczeniowe – 3

Centrale Handlu Zagranicznego:
Agros - 9
Animex - 9
Baltona - 12
Budimex - 6
Chemitex - 3
Ciech - 22
Coopexim - 6
DAL - 12
Dromex - 2
Elektrim - 24
Hortex - 11
Impexmetal - 35
Kolmex - 3
Megadex - 3
Metalexport - 33
Metronex - 14
Minex - 15
Paged - 6
Pewex - 1
Polcoop - 7
Polimex (Polimex Cekop) - 25
Polservice - 19
Rolimpex - 5
Skórimpex - 12
Stalexport - 8
Textilimpex - 7
Universal - 19
Varimex - 33
Strona 14 z 374
inne - 23

Polska Izba Handlu Zagranicznego - 2
firmy polonijne - 25
Międzynarodowe Targi Poznańskie - 2

Bumar - 12
Cenzin - 1
CZInż - 3
Inter Vis - 1
Steo - 1
Vis - 1

CPN - 3
Gdańskie Zakłady Rafineryjne - 1
Naftobudowa - 1
inne zakłady branży energetycznej - 32

kopalnie - 11
huty - 9
przedsiębiorstwo handlowe Węglokoks - 14
inne przedsiębiorstwa górnicze - 3
Zjednoczenia przemysłowe - 7

LOT - 143
PKP - 5
PKS - 15
Hartwig - 15
Polskie Linie Oceaniczne - 36
Strona 15 z 374
Polska Żegluga Bałtycka - 32
Polska Żegluga Morska - 26

zarządy portów - 10
Zakłady branży elektronicznej - 32
Nadawcze Stacje Radiowo-Telewizyjne - 3
ośrodki ZETO - 5
Zakłady branży farmaceutycznej (produkcyjne i handlowe) - 4
Zakłady branży lotniczej - 8
Przedsiębiorstwa produkcyjne i handlowe branży motoryzacyjnej - 15
Zakłady produkcyjne różnych branż - 189
Przedsiębiorstwa budowlane - 60
Przedsiębiorstwa komunalne - 23
Ośrodki badawczo-rozwojowe związane z różnymi gałęziami przemysłu, biura projektowe i konstrukcyjne - 49

Biura turystyczne i biura podróży:
Orbis - 22
Almatur - 3
Gromada - 3
Juwentur - 5
inne - 4
hotele - 2

Spółdzielczość i spółdzielczość mieszkaniowa oraz administracje mieszkaniowe - 38

Pojedynczy współpracownicy uplasowani byli ponadto m.in. w:
areszt śledczy - 1
biuro zatrudnienia - 1
Drukarnia Skarbowa - 1
Strona 16 z 374
firmy taksówkarskie - 5
Instytut Meteorologii - 1
kluby sportowe - 3
Ludowy Zespół Jeździecki - 1
Mennica Państwowa - 1
obserwatorium astronomiczne - 1
ośrodki szkoleniowe - 3
Państwowa Inspekcja Radiowa - 1
Państwowe Gospodarstwo Rolne - 1
Państwowy Zakład Wychowawczy - 1
Prywatna Szkoła Języków Obcych - 1
Rada Gospodarki Materiałowej - 1
Rejonowy Dozór Techniczny - 1
restauracje - 3
Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin - 1
straż pożarna - 1
Wojskowy Dom Wypoczynkowy - 1
Wrocławski Klub Łączności - 1
Związek Łowiecki - 1


Reklama