W środę w Sejmie trwa debata na projektem PO dotyczącym ograniczenia finansowania partii z budżetu. Zakłada on zmniejszenie o połowę subwencji dla partii politycznych w latach 2012-13. W trakcie debaty Zaremba zgłosiła poprawkę, zakładającą całkowite zawieszenie subwencji w latach 2012-13.

Reklama

Posłanka mówiła, że Polacy żyją w czasach kryzysu, a budżet państwa wymaga oszczędności i ograniczenia we wprowadzaniu nowych wydatków.

"Dlatego PO dzisiaj po raz kolejny apeluje, aby partie polityczne i ich reprezentanci mieli odwagę stanąć przed całym społeczeństwem i zdać egzamin z solidarności obywatelskiej, rezygnując w tych trudnych czasach ze swojego przywileju sięgania po pieniądze z budżetu" - powiedziała posłanka PO.

Jak zaznaczyła, na politykach spoczywa moralny obowiązek zrezygnowania z dotacji dla partii politycznych i szukania dalszych oszczędności. "Polacy mają prawo tego od nas żądać" - dodała.

Głosowanie nad tym projektem - jej zdaniem - pokaże prawdziwe oblicze klubów, partii politycznych i ich prawdziwą troskę o budżet. "Nie czas na czcze gadanie, a na działanie" - podkreśliła Zaremba.