Wśród uczestników marszu jest Jerzy Gorzelik, przewodniczący RAŚ. Ma na sobie koszulkę z napisem "Ruch Autonomii Śląska - Poradzymy".

Reklama

Uczestnicy marszu kierują się pod gmach Sejmu Śląskiego ulicami - 3 Maja, św. Jana, Kochanowskiego, następnie udadzą się na plac Miarki, ulicę Jagiellońską i plac Sejmu Śląskiego.

To piąty marsz autonomii. W 2007 wzięło w nim udział ok. 300 osób, w roku 2010 ok. 1200.

Organizatorem marszu jest Ruch Autonomii Śląska - stowarzyszenie postulujące odzyskanie przedwojennej autonomii Górnego Śląska w nowoczesnej formie.

W marszu udział bierze m.in. Gunther Dauwen - dyrektor biura Wolnego Sojuszu Europejskiego - partii zrzeszającej ugrupowania regionalistów i narodów bezpaństwowych oraz delegacja regionalistycznej partii z Chorwacji.

Reklama

Jak informowała TVN24, na trasie marszu czeka kontrmanifestacja przeciwników Ruchu Autonomii Śląska.