Prezydent na konferencji po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego zaznaczył, że dymisje prokuratora generalnego i naczelnego prokuratora wojskowego to środki ostateczne, które mogą jeszcze bardziej destabilizować sytuację w prokuraturze. Jak powiedział Komoroswki: Nie zmieniam ani na jotę poglądu wyrażonego tuż po postrzeleniu się przez pana pułkownika Przybyła w Poznaniu. W dalszym ciągu oceniam, że istnieją istotne źródła problemów prokuratury i że są to źródła, na które najwłaściwszym sposobem reakcji jest zmiana ustawy (o prokuraturze)

Reklama

Komorowski podkreślił, że prezydent ma za zadanie szukać sposobu wyjścia z niedobrej sytuacji w prokuraturze. W moim przekonaniu temu powinna służyć próba oceny sytuacji wewnątrz prokuratury i próba znalezienia sposobu na rozwiązanie i zlikwidowanie narastającego konfliktu przez Krajową Radę Prokuratury - powiedział. Dodał, że zwrócił się do KRP wykonując przepisy ustawy o prokuraturze.

Tu nikt nikomu nie robi łaski. To jest zapis ustawowy, przed którym wszyscy, a szczególnie prokuratorzy, powinni pochylić nisko głowę i próbować na gruncie jedynej w Polsce ze względu na niezależność prokuratury instytucji, która może cokolwiek w tej kwestii zrobić, próbować znaleźć porozumienie choćby wyłącznie do czasu, kiedy będą gotowe projekty rozwiązań ustawowych, które uregulują na nowych zasadach funkcjonowanie prokuratury, a w szczególności prokuratury wojskowej - mówił prezydent.

Uważam, że tylko tędy wiedzie droga do uzdrowienia sytuacji w prokuraturze- powiedział prezydent.

Komorowski spotkał się w środę w ubiegłym tygodniu z szefem Krajowej Rady Prokuratury Edwardem Zalewskim. Po tym spotkaniu Zalewski powiedział, że prezydent zwrócił się do niego, aby Krajowa Rada Prokuratury w ramach swych ustawowych obowiązków zajęła stanowisko w sprawie i aby Rada stała się tym organem, który uspokoiłby nastroje i spróbował wpłynąć na zażegnanie konfliktu i spokojną dalszą pracę prokuratury.

Reklama

Nie zmieniam ani na jotę poglądu wyrażonego tuż po postrzeleniu się przez pana pułkownika Przybyła w Poznaniu. W dalszym ciągu oceniam, że istnieją istotne źródła problemów prokuratury i że są to źródła, na które najwłaściwszym sposobem reakcji jest zmiana ustawy (o prokuraturze) - powiedział Komorowski.