Sam Ostrowski pytany przez PAP o powody swej decyzji, odmówił komentarza. Jak powiedział, jest mu niezręcznie wypowiadać się na ten temat, ponieważ jeszcze przez miesiąc pozostanie w resorcie. "Nie zostawię tak ministra, jeszcze przez miesiąc będę" - podkreślił. Według Ostrowskiego jego zadania ma przejąć wiceminister Małgorzata Olszewska.

Reklama

Boni w komunikacie przekazanym PAP oświadczył: "Minister podjął decyzję wyboru innej ścieżki kariery zawodowej. Rozmawialiśmy o tym od jakiegoś czasu. Ustaliliśmy, że do końca lipca będzie kontynuował realizację powierzonych mu zadań społecznie. Trzymam za niego kciuki i dziękuję za dotychczasowy wkład pracy, wiedzy i energii".

Istotne wydaje się, aby kontynuować formę stałego dialogu między różnymi interesariuszami, wyraźnie zaznaczającymi swą obecność w społeczeństwie informacyjnym. Jako przewodniczący Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji, w najbliższych dniach przygotuję decyzję o stworzeniu i ramach działania Zespołu Współpracy Partnerów Sieci przy KRMC, rekomendując powołanie Igora Ostrowskiego na przewodniczącego takiego zespołu. Zespołu wzorowanego na +Multistakeholders Advisory Group+ przy Internet Governence Forum - agendzie ONZ - zapowiedział szef MAC Michał Boni.

Ostrowski w MAC sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych: działem administracji rządowej - informatyzacja w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego; działem administracji rządowej - łączność, w zakresie wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej.

Nadzoruje też prowadzeniem spraw związanych z: opracowywaniem i opiniowaniem kierunków i programów strategicznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego; przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu oraz zastosowaniem technologii informatycznych w społeczeństwie informatycznym. Sprawował też nadzór nad kwestiami związanymi z opracowywaniem i realizacją Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Jak informuje strona resortu "wykonuje czynności kierownictwa" wobec Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Departamentu Telekomunikacji związane z wdrożeniem naziemnej telewizji cyfrowej i kampanii informacyjnej o naziemnej telewizji cyfrowej.