Według pisma, na które powołuje się TVP Info, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dała ARiMR cztery dni na wyjaśnienie, czy w centrali i oddziałach terenowych pracują osoby związane z kierownictwem Agencji. Pytanie skierowane do szefa agencji dotyczy lat 2000-2012 i ewentualnego zatrudniania osób, które pozostają we wspólnym pożyciu, krewnych czy powinowatych lub osób związanych z Panem z tytułu przysposobienia, opieki czy kurateli.

Reklama

Podobna kontrola dotyczy wszystkich agencji podległych resortowi rolnictwa.

Jednak prawnicy, na których powołuje się TVP Info, twierdzą, że kontrola jest zbyt daleko idąca i w takiej formie może naruszać ustawę o ochronie danych osobowych.

Kontrola ma związek z aferą taśmową, w którą zamieszani są politycy PSL. Z nagrań rozmowy Władysława Serafina z Władysławem Łukasikiem wynika, że w spółkach Skarbu Państwa nagminnie zatrudniane są osoby blisko związane z kierownictwem agencji i politykami Stronnictwa.

W związku z tym premier Donald Tusk zlecił kontrolę zatrudnienia w agencjach zależnych od Ministerstwa Rolnictwa.