Obecnie prawo wybierania przysługuje osobom zamieszkałym na terenie danej gminy, które znajdują się w stałym rejestrze wyborców. Na podstawie rejestru sporządza się spisy osób uprawnionych do głosowania. Jeśli nie jesteśmy zameldowani na terenie gminy, możemy złożyć wniosek o jednorazowe dopisanie do rejestru wyborców.

Reklama

Po zniesieniu obowiązku meldunkowego nie będzie urzędowego wykazu mieszkańców gminy. Dlatego zdaniem PKW konieczne będzie wprowadzenie zasady, że wpisanie do rejestru nastąpi na wniosek wyborcy. Chodziłoby tylko o złożenie wniosku o wpisanie do rejestru, skoro nie będzie obowiązku meldunkowego, na którego podstawie tworzone są obecnie spisy wyborców – mówi DGP Lech Gajzler, ekspert w krajowym biurze wyborczym.

Wniosek taki byłby składany do urzędu gminy na piśmie lub w formie elektronicznej. W razie przeprowadzki do innej gminy naszym obowiązkiem byłoby zgłoszenie tego w starym urzędzie, który prześle nasze dane z rejestru do nowej gminy.

Aby możliwa była wymiana informacji pomiędzy gminami o wpisaniu wyborcy do rejestru oraz o pozbawieniu prawa do wybierania, konieczne jest utworzenie centralnego rejestru wyborców. Prowadziłaby go PKW. Stanowiłby zbiór danych z gminnych rejestrów wyborców – argumentuje w piśmie PKW.