W porównaniu z październikiem poparcie dla PO wzrosło o 6 punktów proc. i tym samym główna partia rządząca zanotowała najlepszy wynik od sierpnia.

Reklama

Z kolei poparcie dla PiS spadło w ciągu ostatniego miesiąca o 6 punktów proc.

Wyniki pozostałych ugrupowań w porównaniu z październikiem niewiele się zmieniły. Notowania SLD poprawiły się o 1 punkt proc., a PSL - o 2 punkty proc.

Po raz trzeci z rzędu poniżej progu wyborczego znalazł się natomiast Ruch Palikota (4 proc. - bez zmian w porównaniu do sondażu z października). Do parlamentu nie weszliby także m.in. przedstawiciele Solidarnej Polski (3 proc. - bez zmian w stosunku do poprzedniego sondażu).

Jak wynika z sondażu CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w listopadzie udział w nich wzięłoby 59 proc. ankietowanych.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 8 - 17 listopada 2012 roku na liczącej 952 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.