Dokument wymusza większą dyscyplinę w finansach publicznych, szczególnie w krajach eurolandu. Ustanawia między innymi sankcje za łamanie dyscypliny, w tym nowej reguły wydatkowej.

Reklama

Zapisy paktu będą obowiązywały Polskę po przyjęciu przez nasz kraj unijnej waluty.

Wcześniej Sejm przyjął informację premiera na temat przebiegu negocjacji w sprawie unijnego budżetu na lata 2014-2020. Za wnioskiem o odrzucenie informacji głosowało 154 posłów, przeciwnego zdania było 279. Jeden parlamentarzysta wstrzymał się od głosu.