Dziękując funkcjonariuszom za służbę, przypomniał, że w czasie pokoju to na policjantach spoczywa największa odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polaków. Donald Tusk zwrócił uwagę, że choć pracują oni w bardzo trudnych warunkach i na co dzień stykają się z przemocą, ich poświęcenie nie jest doceniane.

Reklama

Premier dodał, że służba policjantów świadczy o tym, czy państwo jest w stanie codziennie stawać w obronie słabszego. Zwrócił uwagę, że często stają oni wobec trudnych sytuacji, w których trzeba okazać wielką wrażliwość, jak wtedy, gdy dochodzi do przemocy w rodzinie.