Zgromadzenie Narodowe ma zostać zwołane w przerwie obrad Sejmu. Parlamentarzyści powołają Komisję Regulaminową. Jej zadaniem będzie przygotowanie projektu regulaminu, który ma zostać przyjęty przez Zgromadzenie jeszcze tego samego dnia.

Reklama