Ministerstwo Skarbu Państwa demontuje kominówki. Resort przygotował założenia do nowej ustawy o nadzorze i uprawnieniach. Proponowane przepisy dotyczą członków zarządów i rad nadzorczych spółek z ponad 50-procentowym udziałem Skarbu Państwa. Projekt, którego treść poznaliśmy, jest rewolucyjny. Zakłada, że nie będzie ograniczeń w wysokości zarobków. Dziś menedżer w takiej spółce może zarobić maksymalnie 24 tys. zł miesięcznie. Dlatego wiele firm obchodzi te zapisy, stosując umowy cywilnoprawne.

Reklama

Szczegółowa lista firm objętych nowymi regulacjami pojawi się w osobnym rozporządzeniu. Nie zdecydowano jeszcze, czy menedżerowie będą zatrudniani na umowy o pracę, czy cywilnoprawne. Według naszych informacji w grę wchodzi pierwsze rozwiązanie. MSP nie chciało komentować tych informacji. Potwierdza jednak, że złożyło projekt założeń do ustawy w Rządowym Centrum Legislacji.

Ministerstwo proponuje również ograniczenie wysokości odpraw. W nowym porządku będą one przysługiwać tylko tym, którzy przejdą na emeryturę, rentę lub ich miejsce pracy zostanie zlikwidowane.

W założeniach do ustawy jest zapis o jawności informacji dotyczących wysokości wynagrodzenia członków rady nadzorczej i zarządów. Określony ma być również regulamin wynagradzania. Informacje takie wraz z właściwymi dokumentami źródłowymi byłyby publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Ministerstwo zaproponowało również wprowadzenie zmian do ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Chodzi o objęcie prezesów, wiceprezesów i członków zarządów spółek przepisami o obowiązku składania oświadczeń majątkowych.