Obywatel w centrum, żadnych pustych obietnic i troska o talenty. Stowarzyszenie Nowoczesna przedstawiło w Warszawie swój program. Został on oparty na kilku filarach, wśród których są między innymi państwo, edukacja, ekonomia oraz kultura.
Członek stowarzyszenia Marek Radzikowski, przedstawiając założenia ekonomiczne powiedział, że najważniejszą sprawą jest uproszenie przepisów. Zadeklarował, że Stowarzyszenie Nowoczesna chce zmniejszyć biurokrację i zredukować liczbę przepisów, które dotyczą gospodarki. Zapowiada też uproszczenie ordynacji podatkowej, która jej zdaniem jest dziś nieczytelna i powoduje wiele komplikacji.


Reklama

Stowarzyszenie chce dużych zmian w funkcjonowaniu państwa. Jedną z nich było9by wprowadzanie ograniczonej kadencyjności parlamentarzystów. Wiceprzewodniczący stowarzyszenia Wadym Tyszkiewicz uważa, że poprawi to funkcjonowanie państwa. Jego zdaniem, parlamentarzysta, który pracuje w Sejmie czy Senacie przez 30 lat, jest oderwany od rzeczywistości. Dlatego, w jego opinii powinno się ograniczyć pracę w parlamencie do dwóch kadencji. Stowarzyszenie chce też ograniczyć premie i przywileje urzędnicze. Stowarzyszenie zamierza też przeprowadzić głęboką reformę szkolnictwa. Przedstawiciele Nowoczesnej chcą też stworzyć narodowy program nauki języka angielskiego i zapewnić finansowanie oświaty na wysokim poziomie. Eksperci przedstawili też swoje postulaty dotyczące służby zdrowia.