Po tragicznych zamachach w Paryżu Jarosław Gowin mówi o konieczności wdrożenia ustawy o zwalczaniu zagrożeń terrorystycznych.

Więcej pieniędzy dla Centrum Antyterrorystycznego przy ABW, więcej zadań dla straży granicznej i więcej funkcjonariuszy na wschodniej i południowej granicy Polski - takie są założenia projektu.

- Musimy nad tą ustawa zacząć prace jak najszybciej - mówi nam Jarosław Gowin, nowy mister nauki i szkolnictwa wyższego, który jeszcze przed wyborami jako szef Polski Razem wskazywany był, jako kandydat na nowego ministra obrony narodowej. Gowin przedstawiał propozycje koniecznych zmian w prawie.

- Widzimy co się dzieje, widzimy jak polityka źle przemyślanej otwartości na migrantów i tym samym niestety także potencjalnie na terrorystów się kończy. Musimy więc jak najszybciej poprawić stan bezpieczeństwa w Polsce. A do tego niezbędne są zmiany w prawie - mówi nam Gowin.

Te zmiany to według niego: uporządkowanie kompetencji poszczególnych organów państwa. Tak ministerstw, jak i instytucji takich jak ABW, służby wojskowe, Straż Graniczna.

- Dzisiaj ta współpraca jest oparta o dobrą wolę szefów poszczególnych instytucji. Potrzebne jest uporządkowanie prawne. To nie jest nowy temat, tak naprawdę o potrzebie stworzenia takiej ustawy mówi się od dawna, niestety poprzedni rząd zarzucił prace nad nią. A jak widać jest na to ostatni moment.

Według niego należy tez wzmocnić pozycję Centrum Antyterrorystycznego, funkcjonującego przy ABW.

- Dziś pełni głównie funkcje analityczne, a powinien to być ośrodek decyzyjny o znacznie większym niż obecnie - to ok 30 mln zł rocznie - budżecie - tłumaczy Gowin i dodaje, że wzmocniona musi być tez straż graniczna.

- Są sygnały, że przez zieloną granice w Bieszczadach płynie do nas nielegalny szlak przepływu imigrantów. Trzeba te informacje sprawdzić i sprawdzić, czy nie jest to także szlak przepływy potencjalnych terrorystów. A do tego niezbędna jest silniejsza Straż Graniczna i być może także wyodrębnienia w niej grupy szybkiego reagowania - mówi Gowin.

- To bardzo pilne sprawy mam nadzieję, że nowy szef MSW jak najszybciej je podejmie.