Sekretarz Generalny Rady Europy wydał specjalne oświadczenie w sprawie tego, co dzieje się w Polsce. Pojawiły się kontrowersje przy nominacji sędziów TK w Polsce. Z zadowoleniem przyjąłem decyzję Trybunału Konstytucyjnym, który wyjaśnia stan prawny sędziów. Ta decyzja musi być natychmiast wcielona we wszystkich swoich aspektach. Jeśli zaś władze dalej będą miały problem z poprawnym wprowadzeniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, władze Polski mogą zwrócić się o pomoc Komisji Weneckiej Rady Europy - napisał Thorbjorn Jagland na stronie internetowej Rady.

Reklama

Trybunał uznał, że trzech sędziów powołano w poprzedniej kadencji Sejmu zgodnie z konstytucją, a dwóch - niezgodnie. Sędziowie w uzasadnieniu stwierdzili też, że prezydent ma konstytucyjny obowiązek odebrania ślubowania od sędziów, których wybrał Sejm.