Tylko latach 2013-2016 było to 41 umów; na łączną kwotę ponad 3 mln zł.

38 umów na kwotę prawie 2 mln zł dotyczyło m.in. opracowania opinii na temat środków ochrony roślin. A kolejne trzy całoroczne umowy na kwotę ponad miliona złotych dotyczyły... weryfikacji opracowanych już w IOŚ ocen tych środków, źródło: Raport NIK

"Według raportu Izby dyrektorka IOŚ we wcześniejszych latach nie zawierała takich umów i nie pobierała z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia", podaje Se.pl.

Instytut złożył zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego NIK i do czasu zakończenia sprawy nie będzie udzielał wypowiedzi na ten temat. Wyjaśniam też, że sprawa dotyczy umów komercyjnych, które nie są zawierane ze środków budżetowych – mówi krótko Barbara Gworek.

Instytut Ochrony Środowiska jest nadzorowany przez Ministerstwo Środowiska.