Jak pisze "Super Express" Przerwa stanowisko zdobył dzięki przychylności szefa MON Antoniego Macierewicza. Wcześniej przez lata był wiceprezesem Towarzystwa Śpiewaczego "Lira", które działa od 1996 roku. Od wielu lat organizuje też festiwale chóralne pod patronatem m.in. "Gościa Niedzielnego", które są szeroko relacjonowane przez "Nasz Dziennik" wydawany przez ojca Tadeusza Rydzyka. Obecnie jest skarbnikiem w "Lirze".

Reklama

Tabloid zapytał AMW o kompetencje Macieja Przerwy. - Obowiązujące regulacje prawne nie określają kwalifikacji, które powinny spełniać osoby powoływane do składu rady nadzorczej AMW - poinformowała Małgorzata Weber, rzecznik prasowa AMW.

Rada nadzorcza AMW składa się z siedmiu członków: czterech przedstawicieli ministra obrony narodowej oraz po jednym przedstawicielu ministra skarbu, ministra finansów oraz ministra spraw wewnętrznych. Maciej Przerwa był desygnowany do rady przez szefa MON.