"Obchodzimy dzisiaj Narodowe Święto Niepodległości. Narodowe, bo jest to święto każdego Polaka. Wszystkich nas łączy idea wolności oraz własnego państwa jako jej najlepszego gwaranta" - podkreślił Andrzej Duda. "Nazywając to święto narodowym podkreślamy też jedność z poprzednimi pokoleniami rodaków. Szczególnie z tymi, którzy żyjąc pod zaborami mieli odwagę o Niepodległej marzyć i na Jej rzecz pracować, wierząc, że zdobyta wiedza i doświadczenie spożytkowane zostaną dla dobra odrodzonej Polski" - zaznaczył prezydent.

Reklama

Jak zauważył, niepodległa Rzeczpospolita nie powróciłaby na mapę Europy, gdyby nie zabiegali o to sami Polacy. "Doświadczywszy niewoli, rozumieli, jak ważna dla wspólnoty narodowej jest możliwość samostanowienia, bycia prawdziwym gospodarzem we własnym domu – w kraju, w którym nasza historycznie ukształtowana tożsamość, kultura i język są szanowane i chronione. Marszałek Józef Piłsudski ujął to w słowa: Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich" - napisał Duda.

Według niego początki II Rzeczypospolitej, jak i wcześniejsze historyczne doświadczenia uświadamiają ważną prawdę, że wolność nie jest dobrem, które można zdobyć raz na zawsze. "To zadanie i wyzwanie. Wysiłki pokolenia roku 1918 nie zakończyły się w momencie, gdy Polska znów stała się podmiotem prawa międzynarodowego" - zaznaczył prezydent.

Przypomniał, że młoda Rzeczypospolita musiała bronić swoich granic, scalać obszary byłych zaborów w jeden organizm państwowy, podnosić się z wojennych zniszczeń. Wzmacniać siły zbrojne, odbudowywać struktury państwa, rozwijać i modernizować produkcję przemysłową. Wprowadzać nowoczesne rozwiązania prawno-ustrojowe, wspierać rozwój nauki, oświaty i kultury. "Wiele z ówczesnych osiągnięć do dzisiaj budzi dumę i szacunek" - ocenił Duda.

Dodał, że warto przypominać determinację, rozmach i entuzjazm twórców Polski niepodległej. Warto z tamtych dni czerpać lekcję odpowiedzialności za losy Ojczyzny i szacunku dla wspólnego dobra, jakim jest własne, suwerenne państwo.

"Z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę Państwu, aby dobry los naszej Ojczyzny i wszelkie dobre zmiany, jakie się w niej dokonują, przekładały się na pomyślność Państwa oraz Państwa rodzin. A także by Państwa osobiste sukcesy utwierdzały wizerunek Polski jako kraju o wielkich aspiracjach, intensywnie rozwijającego się" - napisał w liście Andrzej Duda.

Reklama

Zaapelował, by przeżywać ten dzień radośnie, wspólnie, razem – pod biało-czerwonymi flagami, pod znakiem Orła Białego, podczas uroczystości patriotycznych, na koncertach i festynach, w gronie naszych bliskich. "Choć okoliczności historyczne są dzisiaj zupełnie inne niż dziewięćdziesiąt osiem lat temu, nasz cel, jako narodu, pozostaje ten sam – wolna, suwerenna i nowoczesna Polska" - podkreślił prezydent.