Marszałek Kuchciński zwrócił się w czwartek do 45 posłów, którzy 16 grudnia przerwali obrady Sejmu, o wyjaśnienia; oczekuje na odpowiedź do rozpoczęcia kolejnego posiedzenia, zaplanowanego na 8 lutego. Marszałek chce wyjaśnień w sprawie uczestnictwa "w działaniach uniemożliwiających prace Sejmu na sali posiedzeń, polegających na gromadzeniu się posłów poza wyznaczonymi, stałymi miejscami do siedzenia oraz blokowaniu dostępu do mównicy, a także miejsca osoby, która przewodniczyła obradom".

Reklama

Neumann w piśmie do marszałka, którego skan zamieścił na Twitterze, podkreślił, że decyzje podjęte 16 grudnia przez marszałka naruszyły przepisy konstytucji, regulaminu Sejmu i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

- Przede wszystkim należy wskazać na nieuzasadnione wykluczenie z posiedzenia Sejmu RP w dniu 16 grudnia 2016 r. posła Michała Szczerby - napisał Neumann w imieniu członków klubu parlamentarnego PO.

W jego ocenie tryb pracy w Sejmie przyjęty przez marszałka "naruszył zasady demokratycznego państwa prawa, w szczególności poprzez niedochowanie procedury stanowienia prawa". Neumann uważa, że "przyjęcie procedury głosowania łącznego poprawek do procedowanego projektu ustawy budżetowej stanowiło przede wszystkim naruszenie konstytucyjnej jawności posiedzeń Sejmu RP oraz prawa obywateli do informacji".

Szef klubu PO dodał, że marszałek uniemożliwił posłom przedstawienie stanowiska w odniesieniu do procedowanego projektu ustawy pozbawiając posłów opozycji możliwości skutecznego wypełniania swoich obowiązków poselskich.

- W związku z powyższym należy stwierdzić, że mający miejsce na przełomie roku 2016/2017 kryzys parlamentarny spowodowany był decyzjami Pana Marszałka, które naruszyły przepisy prawa, w szczególności Konstytucji RP i Regulaminu Sejmu RP - podsumował Neumann w liście do Kuchcińskiego.

Reklama