Wynik PiS - 38 proc. - oznacza, że grupa osób deklarujących poparcie dla tej partii zmniejszyła się w porównaniu z sondażem z czerwca o 4 punkty proc. Notowania PO poprawiły się o 1 punkt proc. w stosunku do sondażu z poprzedniego miesiąca.

Reklama

Poparcie dla Kukiz'15 zmniejszyło się w porównaniu do sondażu z czerwca o 1 punkt proc. Poprawę notowań o 1 punkt proc. zanotowała w lipcu Nowoczesna, o tyle samo wzrosło poparcie dla SLD.

W najnowszym sondażu PSL uzyskało 3 proc. głosów (tyle samo co w czerwcu), partia Wolność Janusza Korwin-Mikkego uzyskała 2 proc. (o 1 punkt proc. więcej niż w sondażu z czerwca), Partia Razem uzyskała 1 proc. poparcia (bez zmian).

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się na początku lipca udział w nich zadeklarowało 67 proc. respondentów CBOS, na pewno udziału w głosowaniu nie wzięłoby 19 proc. badanych, a 14 proc. wahało się.

Reklama