Wskazując na długoletni sojusz między USA i Polską Inserra ocenia, że "nadszedł czas, by podjąć dalsze kroki w celu poprawy bezpieczeństwa" obu państw. W jego ocenie przyczyni się do tego włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego.

Reklama

Członkostwo Polski oraz innych sojuszników w programie "poprawiłoby dzielenie się informacjami wywiadowczymi z USA (...)" oraz "zwiększyłoby ruch turystyczny i pogłębiło związki między naszymi krajami" - przekonuje.

Visa Waiver Program zezwala obywatelom 38 państw nim objętym na podróżowanie do USA bez wizy na okres nie dłuższy niż 90 dni. Ale państwa muszą spełnić odpowiednie kryteria, wśród których wymogiem koniecznym jest mniej niż 3 proc. odmów wizowych.

"Wraz z nadchodzącą państwową wizytą (prezydenta Andrzeja) Dudy, nastąpił moment, by uznać, że Polska zasługuje na program ruchu bezwizowego, nawet jeśli oznaczałoby to ponowną ocenę polityki żądania odmów wiz na poziomie niższym niż 3 proc." - pisze ekspert Heritage Foundation.

Inserra wskazuje, że alternatywną metodą mogłoby być zastosowanie innego podejścia w przypadku członków NATO. "Kraje, które spełniają swoje zobowiązania dotyczące wydatków na zbrojenia i mają niski poziom przedłużania (pobytu - PAP) powinny dołączyć do Visa Waiver Program" - uważa.

Zastrzega przy tym, że biorąc pod uwagę "bliskość do Rosji" oraz "zwiększające się znaczenie Chin w regionie", byłoby "rozważne ze strony USA, by zagwarantować Polsce, Rumunii, Bułgarii oraz Chorwacji wejście do programu ruchu bezwizowego w przypadku spełnienia alternatywnych wymagań". Jego zdaniem, prezydent USA Donald Trump powinien być przygotowany na rozmowy w tej sprawie z Andrzejem Dudą.