W październiku zdecydowanie najlepiej odbieranym politykiem pozostaje prezydent Andrzej Duda, którego darzy zaufaniem 65 proc. respondentów (spadek o jeden punkt procentowy wobec notowań z września). Nieufność wobec prezydenta wyraża 21 proc. (spadek o 2 punkty procentowe), a obojętność wyraża 12 proc. badanych. Drugą pozycję w rankingu niezmiennie zajmuje premier Mateusz Morawiecki, któremu ufa 57 proc. respondentów (bez zmian). 27 proc. (spadek o 2 punkty procentowe) ocenia go krytycznie, jako polityka niewiarygodnego. 11 proc. wyraża obojętność wobec szefa rządu.

Reklama

Trzecie miejsce jeśli chodzi o zaufanie - 45 proc. (spadek o 2 punkty procentowe) - przypada prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Nie ufa mu - 40 proc. (wzrost o punkt procentowy); obojętność wyraża 12 proc. ankietowanych. Podobnie odbierany jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Ufa mu 43 proc. badanych (bez zmian od września); nieufność wobec szefa MS deklaruje 38 proc. (bez zmian), a obojętność deklaruje 13 proc.

Piątkę polityków cieszących się największym zaufaniem Polaków zamyka szef MON Mariusz Błaszczak; pozytywnie ocenia go 40 proc. badanych (spadek o 2 punkty procentowe), ministrowi obrony nie ufa 27 proc. (wzrost o 2 punkty procentowe); obojętność wobec niego wyraża 14 proc. Pawłowi Kukizowi ufa 35 proc. ankietowanych (spadek o punkt procentowy), brak zaufania do niego deklaruje 30 proc. badanych (spadek o 3 punkty procentowe). 25 proc. respondentów deklaruj obojętność wobec niego.

Po 34 proc. deklaracji zaufania otrzymali wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa Błońska (PO) i prezes PSL Władysław Kosiniak Kamysz; przy czym, Kidawa-Błońska straciła punkt procentowy, a Kosiniak-Kamysz zyskał 2 punkty procentowe.

Poziom nieufności wobec obojga polityków także jest zbliżony – kandydatce Koalicji Obywatelskiej na premiera w ostatnich wyborach nie ufa 23 proc. badanych (wzrost o 2 punkty procentowe), liderowi PSL – 21 proc. (spadek o punkt procentowy). 17 proc. badanych deklaruje obojętność wobec lidera PSL, a 16 wobec wiceszefowej PO. Kidawa Błońska jest najlepiej ocenianym politykiem KO spośród wszystkich uwzględnionych na liście - zauważa CBOS. Na liście nie znalazł się były lider PO Donald Tusk.

W październiku tyle samo deklaracji zaufania (po 33 proc.) uzyskali szef Wiosny Robert Biedroń oraz wicepremier minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Wicepremierowi przybyło sympatyków (o 3 punkty procentowe), a Biedroń zyskał 1 punkt procentowy. Liderowi Wiosny nie ufa 34 proc. (spadek o 3 punkty procentowe); Gowinowi, prezesowi Porozumienia – 26 proc. (spadek o punkt procentowy). 22 proc. wyraża obojętność wobec Gowina, wobec Biedronia obojętność wyraża 2 proc. ankietowanych. CBOS zauważa, że Robert Biedroń jest w tej chwili najbardziej popularnym spośród trzech liderów ugrupowań lewicy (SLD, Lewica Razem, Wiosna), zarówno jeśli chodzi o zasięg społecznego zaufania, jak i poziom rozpoznawalności.

Reklama

Po 29 proc. badanych deklarują zaufanie do wicepremiera ministra kultury Piotra Glińskiego (wzrost o punkt procentowy) i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego (wzrost o 2 punkty procentowe). Wicepremier ma nieco więcej krytyków (23 proc.; wzrost o 2 punkty) niż dotychczasowy marszałek Senatu (19 proc., spadek o punkt procentowy). Obojętność wobec Karczewskiego deklaruje 15 proc. a w przypadku Glińskiego - 14 proc.

Liderkę Inicjatywa Polska Barbarę Nowacką darzy zaufaniem 28 proc. respondentów (spadek o punkt procentowy). Jako polityka niewiarygodnego ocenia ją 18 proc. (wzrost o punkt procentowy). Obojętność wobec niej deklaruje 16 proc. 26 proc. badanych wystawia pozytywne noty wicepremierowi Jackowi Sasinowi; nieufność deklaruje wobec niego 25 proc. respondentów (wzrost o 4 punkty procentowe).

Zaufaniem 25 proc. ankietowanych cieszy się szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer; ma ona jednak nieco więcej krytyków - 28 proc. Kolejne miejsce w rankingu zaufania zajmuje minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Odsetek deklarujących do niego zaufanie jest równy odsetkowi wyrażającemu nieufność - po 24 proc. Również 24 proc. badanych ufa marszałek kończącej się kadencji Sejmu, Elżbiecie Witek; nieufność wobec niej deklaruje 14 proc. badanych.

Podobnie postrzegany jest szef MSZ Jacek Czaputowicz. Niemal dwukrotnie więcej osób darzy go zaufaniem (22 proc.), niż deklaruje wobec niego nieufność (12 proc.). Szef dyplomacji, mimo długiego okresu pełnienia swojej funkcji, należy – podobne jak Elżbieta Witek – do stosunkowo mniej znanych polityków (nie kojarzy ich odpowiednio 44 i 43 proc. badanych). 22 proc. ankietowanych deklaruje zaufanie do lidera PO Grzegorza Schetyny, jednocześnie ponad dwukrotnie więcej osób (49 proc.) wyraża wobec niego nieufność. Tym samym - jak zauważa CBOS - przewodniczący Platformy Obywatelskiej jest drugim najmniej wiarygodnym politykiem spośród wszystkim uwzględnionych w badaniu.

Adriana Zandberga darzy zaufaniem 19 proc., a negatywne ocenia go 16 proc. badanych. Lider Lewicy Razem jest ciągle dość słabo rozpoznawalny – nie zna go 48 proc. ankietowanych. Najgorzej spośród trzech liderów partii lewicowych startujących w ostatnich wyborach pod wspólnym szyldem wypada Włodzimierz Czarzasty. Szef SLD wyraźniej częściej spotyka się z nieufnością (26 proc.) niż z zaufaniem (17 proc.).

Na końcu rankingu zaufania sytuuje się Janusz Korwin Mikke, którego pozytywnie ocenia 16 proc. badanych. Jeden z liderów Konfederacji ma największy spośród wszystkich uwzględnionych w badaniu odsetek deklaracji nieufności - 52 proc.

W październikowym sondażu CBOS uwzględnił również prezesa NIK Mariana Banasia, który w związku z formułowanymi wobec niego zarzutami dotyczącymi jego oświadczeń majątkowych, w czasie realizacji badania przebywał na urlopie bezpłatnym. Jak podkreśla CBOS kontrowersje wokół Mariana Banasia sprawiły, że stał się on postacią rozpoznawaną przez ponad połowę ankietowanych (nieznajomość prezesa NIK deklaruje 49 proc.). Jest on postrzegany zdecydowanie negatywnie – ufa ma 9 proc. badanych, brak zaufania deklaruje 25 proc.

CBOS przeprowadził sondaż w dniach 3–10 października 2019 roku na liczącej 965 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.